Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prehled

Přehled ZS 2021/2022

Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v zimním semestru školního roku 2021/2022 dne 29. 9. 2021.

Pro studijní program Fyzika probíhá výuka:

  • Praktikum II – Elektřina a magnetismus (NOFY024) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru
  • Praktikum IV – Atomová a jaderná fyzika (NOFY130) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru

Pro studenty oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání probíhá výuka:

  • Praktikum II – Elektřina a magnetismus (NFUF203) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru
  • Fyzikální praktikum (CŽV) (NFUF901) 0/3 Z, povinnost naměřit 9 úloh v semestru

Pro studijní obor Chemie a fyzika materiálů na PřF UK probíhá výuka:

  • Praktikum II – Elektřina a magnetismus (NOFY024) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru
  • Praktická fyzika III (NAFY012) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru

Pro studenty jsou stanoveny tzv. „kontrolní dny“ na 7. 11. 2021 (nutno naměřit minimálně 3 úlohy) a na
28. 11. 2021 (nutno naměřit minimálně 6 úloh). Při nesplnění těchto podmínek bude studentovi odebrána
možnost zápisu do praktika (případně mu budou další úlohy předepsány lektorem).

Poslední týden semestru (tj. týden od 3. 1. do 7. 1. 2022) se neměří, tento týden je zápočtový.

Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“).
Pokud studentovi „kazí“ známku hodnocení jednoho protokolu, může požádat lektora příslušného
praktika o možnost opravy této jedné úlohy
(v praktiku I dvou úloh) nejpozději do 7. 1. 2022.

Daná pravidla (tj. i minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v daném praktiku
měřili a zápočet nezískali.
Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření menšího počtu
úloh, například protože již nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných,
podmínkách pro získání zápočtu prokazatelně domluvit s lektorem příslušného praktika nejpozději 14 dní
po začátku semestru (tj. do 14. 10. 2021)!

Aktuální informace o průběhu semestru budou v novinkách a v kapitole „Průběh praktika ZS2021/22“.

prehled.txt · Poslední úprava: 4.10.2021 10:28 autor: Kudrnová Hana Mgr.