Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ereferaty

Toto je starší verze dokumentu!


Podrobné informace k elektronickému odevzdávání referátů

Pokyny pro studenty

 • Časový limit na odevzdání referátu je daný řádem praktika (tj. do příštího měření nebo do 14 dnů, podle toho, co nastane dříve).
 • Nezapomeňte na titulní list na začátku referátu.
 • Je nutné nahrát zvlášť referát a zvlášť data. Za odevzdaný se považuje referát až v okamžiku, kdy je nahrán soubor s referátem a soubor s naměřenými daty.
 • Odevzdaný referát je možné přepsat opraveným souborem ještě půl hodiny po jeho prvním nahrání.
 • Referát musí být v PDF formátu, formát naměřených dat není nijak omezen. Maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit, je 10 MB.
 • Jako naměřená data je nutné nahrát soubor s daty, razítkem, podpisem vyučujícího a s udělenými body za měření - záznam z měření oskenovaný nebo vyfocený, v kvalitě dovolující přečtení. Dále je možné vložit datový soubor, například *.xls apod. Databáze umožňuje nahrát do kolonky data pouze jeden soubor, je-li souborů více, použijte ZIP.
 • Referát označený k vrácení (k přepracování) se považuje za vrácený v okamžiku, kdy si student stáhne opravený referát označený za k vrácení (ikona s vykřičníkem). Vysvětlení: pokud si ho stáhl již před vrácením, nestačí to.
 • Při odevzdávání přepracovaného referátu se opět odevzdávají oba soubory, referát v PDF a naměřená data v libovolném formátu.

Pokyny pro učitele

 • Zápis z měření, podepsaný a obodovaný vyučujícím, student oskenuje nebo vyfotografuje. Originál v papírové podobě zůstává v praktiku.
 • Stažené referáty a soubory s daty z měření jsou pojmenované podle čísla úlohy, jména studenta, času měření a času odevzdání, data z měření mají na konci ještě původní název souboru.
 • Opravování se provádí buď přímo ve staženém PDF, nebo lze připomínky napsat do nového souboru. Body prosím pište přímo do titulního listu.
 • Opravený referát (soubor s opravou) je třeba nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k původnímu zpracovanému referátu během celého semestru. Maximální velikost opraveného referátu je 12 MB.
 • Do kolonky Známka (body) se uvádí body BEZ bodů za práci při měření, tyto body se vkládají samostatně po skončení měření.
 • Vrácení referátů k přepracování, zaškrtnutím vrátit k přepracování, slouží pro výjimečné případy. Jeho použití je vhodné konzultovat s vedoucím praktika. Vrácení již ohodnoceného referátu k přepracování na žádost studenta nelze provést přes internetovský přístup, v tomto případě se vrácení provádí jiným přístupem do databáze.
ereferaty.1583227157.txt.gz · Poslední úprava: 3.03.2020 10:19 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.