Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ereferaty

Toto je starší verze dokumentu!


Podrobné informace k elektronickému odevzdávání referátů

Pokyny pro studenty

 • Časový limit na odevzdání referátu je daný řádem praktika (tj. do příštího měření nebo do 14 dnů, podle toho, co nastane dříve).
 • Nezapomeňte na titulní list na začátku referátu.
 • Je nutné nahrát zvlášť referát a zvlášť data. Za odevzdaný se považuje referát až v okamžiku, kdy je nahrán soubor s referátem a soubor s naměřenými daty.
 • Odevzdaný referát je možné přepsat opraveným souborem ještě půl hodiny po jeho prvním nahrání.
 • Referát musí být v PDF formátu, formát naměřených dat není nijak omezen. Maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit, je 10 MB.
 • Jako naměřená data je nutné nahrát soubor s daty, razítkem, podpisem vyučujícího a s udělenými body za měření - záznam z měření oskenovaný nebo vyfocený, v kvalitě dovolující přečtení. Dále je možné vložit datový soubor, například *.xls apod. Databáze umožňuje nahrát do kolonky data pouze jeden soubor, je-li souborů více, použijte ZIP.
 • Referát označený k vrácení (k přepracování) se považuje za vrácený v okamžiku, kdy si student stáhne opravený referát označený za k vrácení (ikona s vykřičníkem). Vysvětlení: pokud si ho stáhl již před vrácením, nestačí to.
 • Při odevzdávání přepracovaného referátu se opět odevzdávají oba soubory, referát v PDF a naměřená data v libovolném formátu.

Pokyny pro učitele

 • stažené referáty a soubory s daty z měření jsou pojmenované podle čísla úlohy, jména studenta, času měření a času odevzdání, data z měření mají na konci ještě původní název souboru
 • opravování se provádí buď přímo ve staženém PDF pomocí poznámek nebo do nového souboru, v obou případech je třeba opravený referát nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k původnímu zpracovanému referátu během celého semestru
 • do kolonky Hodnocení se uvádí body BEZ započítaných bodů za práci při měření, tyto body obdrží student během měření
 • vrácení referátů slouží pro výjimečné případy, jeho použití je vhodné konzultovat s vedoucím praktika
ereferaty.1580457453.txt.gz · Poslední úprava: 31.01.2020 08:57 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.