Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ereferaty

Toto je starší verze dokumentu!


Podrobné informace k elektronickému odevzdávání referátů

Pokyny pro studenty

  • časový limit na odevzdání referátu je shodný s papírovým referátem (do „příštího měření“ nebo do 14 dnů, podle toho, co nastane dříve)
  • nahrát lze zvlášť referát a zvlášť data, za odevzdaný se považuje referát až v okamžiku, kdy je nahrán neprázdný soubor s referátem a neprázdný soubor s naměřeným daty
  • odevzdaný referát je možné přepsat opraveným souborem ještě půl hodiny po jeho prvním nahrání
  • formát referátu je omezen na PDF, formát naměřených dat není nijak omezen (předpokládá se obrázek s daty z měření, datový soubor apod.), maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit je 10 MB
  • referát označený k vrácení (k přepracování) se považuje za vrácený v okamžiku, kdy si student stáhne opravený referát
  • pokud je referát vrácen opravujícím, lze ho odevzdat znovu, opět se odevzdávají obě věci, referát v PDF a naměřená data v lib. formátu

Pokyny pro učitele

  • stažené referáty a soubory s daty z měření jsou pojmenované podle čísla úlohy, jména studenta, času měření, a času odevzdání, data z měření mají na konci ještě původní název souboru
  • opravování se provádí buď přímo ve staženém PDF pomocí poznámek nebo do nového souboru, v obou případech je třeba opravený referát nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k původnímu zpracovanému referátu během celého semestru
  • do kolonky Hodnocení se uvádí body BEZ započítaných bodů za práci při měření, tyto body obdrží student během měření
  • vrácení referátů slouží pro výjimečné případy, jeho použití je vhodné konzultovat s vedoucím praktika
ereferaty.1552555844.txt.gz · Poslední úprava: 14.03.2019 10:30 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.