Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Základní fyzikální praktikum

Praktikum I (NOFY066, NFUF105) - zápočty

Nejzazší termín odevzdání referátů je 27.5.2022 (resp. 24.5.2022 pro NFUF105) při odevzdání po tomto termínu bude za každé dva dny prodlení odečten 1 bod z hodnocení protokolu.

O případné vrácení protokolu k opravě je možno požádat do 27. 5. 2022 (v případě později opraveného referátu po dohodě s vedoucí praktika).

V pondělí 23. 5. 2022 bude provedena kontrola splnění povinností a studentům, kteří již budou mít ohodnocené všechny protokoly, budou zápočty zapsány do SISu.

V případě pozdějšího vzniku nároku na zápočet budou zápočty uděleny koncem června 2022.

Kodetová Veronika RNDr. Ph.D., 10.5.2022


Praktikum III (NOFY028 a NFUF206) - zápočty

Referáty odevzdejte v termínu dle řádu praktika, tj. do 14 dnů po změření resp. vrácení úlohy, při odevzdání po termínu bude za každý den odečten 1 bod z hodnocení protokolu.

O případné vrácení protokolu k opravě je možno požádat do pátku 20. 5. 2022.

V pondělí 23. 5. 2022 bude provedena kontrola splnění povinností a studentům, kteří již budou mít ohodnocené všechny protokoly, budou zápočty zapsány do SISu.

V případě pozdějšího vzniku nároku na zápočet budou zápočty uděleny koncem června 2022.

Kudrnová Hana Mgr., 9.5.2022


Praktikum I (NOFY066, NFUF105)

Po odměření a odevzdání 3 úloh v praktiku je možnost zapsání domácího experimentu.

Termíny zápisu jsou 20.3., 3.4., 17.4. a 1.5.2022, odevzdání referátu do 14 dnů ode dne zápisu.

Pro zapsání domácího experimentu mi napište e-mail s Vaším jménem a vybranou domácí úlohou (viz web praktika) na veronika.kodetova@mff.cuni.cz.

Kodetová Veronika RNDr. Ph.D., 17.3.2022


Praktikum I (NOFY066, NFUF105)

Náhradní termín školení bezpečnosti práce (BOZP) bude probíhat 17.2.2022 od 12:15, Ke Karlovu 3 v učebně praktika P-IV. Školení je platné 2 roky.

Zápis na jednotlivá měření bude studentům umožněn až po absolvování tohoto kurzu.

Kodetová Veronika RNDr. Ph.D., 8.2.2022


Praktikum I (NOFY066, NFUF105)

První týden semestru (14.-18.2.) budou probíhat úvodní hodiny Praktika I - Mechanika a molekulová fyzika.

Úvodní hodina je povinná, dozvíte se, jak se zapisovat na měření jednotlivých úloh, podmínky zápočtu a další informace o fungování a práci v praktiku. Zároveň proběhnou ukázky základních fyzikálních měření.

Pokud jste tak ještě neučinili a máte v plánu Praktikum absolvovat, zapište se na některou z paralelek Praktika I (NOFY066, resp. NFUF105) a první týden semestru přijďte v této době na úvodní hodinu.

Kodetová Veronika RNDr. Ph.D., 7.2.2022


Praktikum III (NOFY028 a NFUF206)

Měření v praktiku začíná 14. 2. 2022. Zápis na měření je již otevřen, můžete si rezervovat úlohy.

Kapacita praktika je dimenzována na 1 úlohu týdně pro každého studenta. Měření více úloh týdně studenty NOFY028 je možné pouze, jsou-li volné termíny. Zapisujte se tedy s rozmyslem, na měření druhé úlohy v týdnu se zapište až těsně před termínem.

Připomínáme platné pravidlo Řádu fyzikálního praktika, že před dalším měřením je nutno odevzdat protokol z předchozího měření.

Kudrnová Hana Mgr., 4.2.2022


Praktikum II - Zápočty

Dne 7.1.2022 proběhlo první kolo zapisování zápočtů z PII. Zkontrolujte si prosím, zda jste zápočet dostali. Pokud objevíte nesrovnalosti nebo pokud budete mít zájem o opravu protokolů a vylepšení známky, obracejte se na mne neprodleně emailem.

Lhůta pro odevzdání referátů z PII byla prodloužena do 16.1.2022. Po tomto termínu se bude strhávat 1 bod z hodnocení referátu za každý pracovní den prodlení.

V odůvodněných případech lze předem dohodnout pozdější termíny odevzdání, ale tuto dohodu je nutné se mnou předem domluvit a následně dodržet.

Gabriel Petr RNDr. Ph.D., 7.1.2022


Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NFUF105, NOFY066), LS2021/2022

Vážené studentky, vážení studenti,

před zahájením Praktika I – Mechanika a molekulová fyzika je nezbytné, abyste absolvovali kurz bezpečnosti práce. Absolvování kurzu je nutnou podmínkou pro práci v praktiku. Platnost kurzu je 2 roky.

Kurz bezpečnosti práce proběhne prezenčně v těchto termínech:

v úterý 4.1.2022 od 18:30 v posluchárně F1

ve čtvrtek 13.1.2022 od 14:00 v posluchárně F1.

(Školení jsou stejná, každý student absolvuje kurz bezpečnosti právě jednou, na kurz není nutné se předem hlásit).

Pokud byste měli jakýkoliv problém/dotaz týkající se Praktika I, resp. Kurzu bezpečnosti práce, včas mě kontaktujte e-mailem na veronika.kodetova@mff.cuni.cz.

Kodetová Veronika RNDr. Ph.D., 23.12.2021

start.txt · Poslední úprava: 7.05.2018 14:38 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.