Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:119

(XIX) Volný pád koule ve viskózní kapalině

Pracovní úkol

  1. Ověřte, zda jsou pro dané experimentální uspořádání splněny podmínky platnosti Stokesova vzorce pro odpor prostředí při pohybu koule, určete Reynoldsovo číslo.
  2. Změřte dynamickou viskozitu olivového a ricinového oleje Stokesovou metodou.
  3. Hustotu skleněných kuliček určete pyknometrickou metodou.

Klíčová slova

Viskozita, Reynoldsovo číslo, Stokesova metoda měření viskozity, měření hustoty (pyknometrem)

Pokyny k měření

  1. Průměr kuliček d změřte dílenským mikroskopem.
  2. Před měřením zvolte pro každou kapalinu odpovídající velikost kuliček. Tuto volbu proveďte na základě odhadu splnění podmínek platnosti Stokesova vzorce. Pro výpočet Reynoldsova čísla použijte tabulkové hodnoty hustoty skla a kapalin viskozity olejů. Pro měření jsou připraveny skleněné kuličky o průměru 1 až 4 mm.
  3. Pro zpracování pracovního úkolu 2 změřte nejprve průměry všech kuliček, které budete používat pro měření. Následně změřte dobu pádu těchto kuliček kapalinou.

Výpočet chyby - nápověda

  1. Určete chybu rozdílu (ρT - ρ), chybu ρ zanedbejte.
  2. Chybu hustoty kuliček uvažujte 1 %.
zadani/119.txt · Poslední úprava: 28.03.2023 10:38 autor: Kodetová Veronika RNDr. Ph.D.