Kapitola 3: Polovodičové prvky

Teoretické základy k této kapitole jsou obsaženy ve skriptech Elektronika, kapitola 3.

Příklad 3.1:

Je dán obvod na obr. 3.1.1, kde U=3 V. Určete proud I procházející obvodem. Charakteristiky diod jsou na obr. 3.1.2.

Řešení

Nápověda

Příklad 3.2:

Je dán obvod na obr. 3.2.1, kde U=3 V. Určete proudy ID1 a ID2 procházející diodami D1, D2.Určete charakteristiku diody ekvivalentní paralelnímu spojení diod D1, D2. Charakteristiky diod jsou na obr. 3.2.2.

Řešení

Nápověda

Příklad 3.3:

Je dán obvod na obr. 3.3.1, kde U=3,5 V. Určete napětí na jednotlivých diodách a proudy jimi protékající. Charakteristiky diod jsou na obr. 3.3.2.

Řešení

Nápověda

Příklad 3.4:

Je dán obvod na obr. 3.4.1, kde U=7 V, R=1000 Ω. Určete napětí na jednotlivých prvcích a proudy jimi protékající. Charakteristiky diod jsou na obr. 3.4.2.

Řešení

Nápověda

Příklad 3.5:

Je dán obvod na obr. 3.5.1, kde U1=5 V, U2=20 V, R1=R2=1000 Ω, R3=500 &Omega. Určete napětí na diodě a proud jí protékající. Charakteristika diody jsou na obr. 3.5.2.

Řešení

Teorie

Nápověda

Příklad 3.6:

Na obr. 3.6.1 je hybridní náhradní schéma tranzistorového zesilovače zapojeného se společným emitorem. Je dáno u(t)=0,01sin(ωt) V, R=600 Ω, hie=1500 Ω, hre=2·10-3, hfe=60, hoe=40 μS a G=100 μS. Najděte výstupní napětí u2(t).

Řešení

Teorie

Příklad 3.7:

V zapojení na obr. 3.7.1 určete hodnotu proudu I a napětí U. Je dáno U0=9 V, R=2 kΩ a spád napětí mezi bází a emitorem tranzistoru je UBE=0,7 V.

Řešení

Nápověda

Příklad 3.8:

Nalezněte pracovní bod tranzistoru v zapojení na obr. 3.8.1. Je dáno UCC=15 V, UBB=2,2 V, R=500 Ω, R1=20 kΩ. Pokles napětí na přechodu báze-emitor je uBE=0,2 V. Charakteristika tranzistoru je na obr. 3.8.2.

Řešení

Nápověda


Teorie: Náhradní schéma diody 


Titulní stránka

Další kapitoly:

Řešení elektrických obvodů
1. část: výkon, práce, efektivní hodnoty proudu a napětí, pasivní součásti elektrických obvodů, komplexní impedance
2. část: analýza elektrických obvodů
3. část: rezonance, Fourierovy řady, třífázové sítě, elektromagnetická indukce
Elektrická měření Operační zesilovač