NFUF103 Elektřina a magnetismus pro studenty CŽV

Prezentace pro distanční výuku v LS 2019/2020

doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.


 Studijní materiály k přednášce:

Elektrické pole v látkovém prostředí

Elektrické pole

Stacionární proud

Magnetické pole

Elektromagnetická indukce

Magnetické materiály

Přechodové jevy

Střídavý proud

Maxwellovy rovnice

Fakultativní doplňky