Je otázka, co je pro vědce významnější,
zda znalost fakt, či fantazie.

Albert Einstein (1879-1955)

Vítejte na stránkách

Katedry fyziky povrchů a plazmatu,

(dříve Katedry elektroniky a vakuové fyziky)

součásti Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
 

Dovolte, abychom Vás zde informovali o studiu na této katedře, představili Vám jednotlivé členy katedry, seznámili Vás s nejnovějšími výsledky vědeckých týmů, připomněli historii katedry a vzpomněli na předchozí i současné studenty.

Výuka na naší katedře je zaměřena na všechny stupně studia – od bakalářského, přes magisterské, až po doktorské. Obor, který katedra zajišťuje, se nazývá Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí. V sekci Studium, která je pro přehlednost dále rozdělena do několika podtitulů, tedy najdete informace o způsobu studia na katedře, o vyučovaných předmětech, vše, co se týká aktuálního katedrového rozvrhu, přehled volně dostupných učebních textů, i mnoho dalších více či méně významných poznámek, mezi které je možno zařadit i podsekci Další možnosti, jež skrývá, resp. odkrývá, informace o nabídkách zahraničních pobytů, studentských soutěžích i grantových projektech pro studenty.

Vzhledem k šíři řešené problematiky je vědecká práce na katedře je členěna podle vědeckého zaměření do pracovních skupin. V této sekci můžete získat tedy poznatky o jednotlivých kolektivech, jejich aparaturách i souhrn posledních výsledků dosažených ve skupině.

Příjemné čtení a hezký den přejí všichni členové katedry.

 
Pracovní skupina fyziky plazmatu a modelování Pracovní skupina fyziky povrchů Pracovní skupina tenkých vrstev Pracovní skupina kosmické fyziky Pracovní skupina vakuové fyziky Pracovní skupina nanomateriálů
Skupina fyziky plazmatu a modelování Skupina fyziky povrchů Skupina fyziky tenkých vrstev Skupina kosmické fyziky Skupina vakuové fyziky Skupina nanomateriálů
 
e-mail: MFKEVF@mbox.troja.mff.cuni.cz
KFPP@mff.cuni.cz
 
URL: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp
https://www.matfyz.cz/kfpp
tel.:951 552 325
(v případě problémů použijte starou předvolbu, tj. 221 912 325)
fax:284 685 095
adresa:KFPP MFF UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8 - Libeň
tel. přízemí KO
tel. 1. patro KO
tel. 2. patro KO
tel. 3. patro KO