Rozdělení místností a telefonní linky - přízemí KO

Přízemí KO v Troja obývá skupina fyziky plazmatu a modelování KFPP. Rozdělení místností shrnuje následující tabulka:

Číslo místnosti Telefonní linka
+420 9 5155 xxxx
(příp. +420 2 2191 xxxx)
Lidé
A 020 – pracovna 2329 Glosík
A 023 – laboratoř 2223 Kassayová, Uvarova
A 025 – pracovna 2224 Plašil, Dohnal
A 030 – pracovna 2225 Kudrna
A 031 – pracovna 2305, fax 2332 Tichý
A 034 – pracovna 2306 Hrachová
A 035 – pracovna 2228 Kaňka
A 036 – pracovna 2344 Roučka, Palacký
A 043 – kuchyňka  
A 044 – pracovna doktorandů 2232  
A 045 – pracovna doktorandů 2230 Hernández
A 042 – posluchárna prof. Kunzla (velká konzultační místnost) 2233  
A 041 – laboratoř 2231, 2234 Mekki, Mishra, Turek
A 033 – laboratoř 2235 Hejduk, Kaňka, Kumar V.
A 032 – laboratoř 2236 Kudrna, Tichý
A 024 – laboratoř 2237 Dohnal, Glosík, Plašil, Rednyk, Roučka
A 022 – technická místnost 2238 (rotačky)
A 005 vstup 2141 (chodba – výtahy)