Rozdělení místností a telefonní linky - 3.patro KO

3. patro (KO Troja) obývá skupina vakuové fyziky, skupina fyziky tenkých vrstev, skupina nanomateriálů a KFPP. Rozdělení místností shrnuje následující tabulka:

Číslo místnosti Telefonní linka
+420 9 5155 xxxx
(příp. +420 2 2191 xxxx)
Lidé
A 320 – konzultační místnost 2298  
A 322 – pracovna 2541 Urban, Kaňkovský
A 323 – dílna 2327 Ošťádal
A 325 – pracovna 2336 Ošťádal
A 326 – pracovna 2250 Sobotík
A 330 – pracovna 2349 Kocán
A 331 – pracovna 2310 Setvín
A 335 – pracovna 2312 Wild
A 336 – pracovna 2731 Mohandas, Nedumkulam, Oveysipoor, Xie
A 337 – pracovna 2227 Gronych
A 344 – pracovna 2321 Khalakhan, Vorochta M., Václavů
A 345 – pracovna 2251 Lobko, Nováková, Yakovlev
A 346 – laboratoř (mikroskop) 2252 Hrbek, Khalkhan, Kúš, Mašek,
Matolínová, Mohandas, Nováková
A 343 – vakuová praktika / chemická laboratoř 2311 Gronych
A 341 – laboratoř vakuum 2730
A 334 – laboratoř vakuum 2348
A 333 – laboratoř 2314 Wild
A 332 – laboratoř STM 2346 Ošťádal, Sobotík
A 327 – laboratoř STM 2342 Alexander, Caldentey, Kuzmiak, Lopéz-Roso
A 324 – servery trojské počítačové sítě 2254 Urban, Kaňkovský
A 305 – vstup 2144 (chodba – výtahy)
VD – V -115 – laboratoř kryoSTM 2697 Alexander, Caldentey, Kuzmiak, Lopéz-Roso, Setvín
VD – V -116 – laboratoř STM 2308 Kocán, Ošťádal, Sobotík, Setvín