Rozdělení místností a telefonní linky - 1. patro KO

1. patro KO Troja obývá skupina fyziky povrchů a skupina nanomateriálů KFPP. Rozdělení místností shrnuje následující tabulka:

Číslo místnosti Telefonní linka
+420 9 5155 xxxx
(příp. +420 2 2191 xxxx)
Lidé
A 120 – pracovna 2337 Šmíd, Ju
A 122 – pracovna 2324, 2318, fax 2297 Chvalkovská, Vorokhta S., Skoromets
A 123 – laboratoř 2752 Václavů, Kúš, Khalakhan
A 124 – pracovna 2323 Matolín
A 125 – pracovna 2241 Matolínová
A 126 – laboratoř 2313 Mašek
A 130 – pracovna 2753, fax 2242 Mašek
A 131 – pracovna 2243 Veltruská
A 132 – laboratoř 2734, 2732 Matolín, Matolínová, Veltruská, Johánek,
Mysliveček, Lobko, Vorokhta M., Yakovlev
A 133 – pracovna 2333 Johánek, Mysliveček
A 134 – pracovna 2776 Nehasil
A 135 – pracovna 2749 Matvija, Gamon
A 141 – laboratoř 2751 Nehasil, Rafaj
A 142 – kuchyňka 2244  
A 143 – konzultační místnost 2245  
A 144 – pracovna 2246  
A 145 – pracovna doktorandů 2733 Kúš, Yakovlev, Lobko, Lachnitt,
Xianxian, Blanco Redondo, Darabut
A 146 – chemická laboratoř 2247 Chvalkovská, Yakovlev, Ju, Lobko
A 105 – vstup 2142 (chodba – výtahy)
TL – L 067, L 071 – laboratoř 2763, 2764 Václavů
VD – V 051 – laboratoř 2671 Vorokhta M., Šmíd, Ju, Matvija
3. patro – A 344 – pracovna 2321 Khalakhan, Vorokhta M.
3. patro – A 345 – pracovna 2251 Nováková
3. patro – A 346 – laboratoř (mikroskop) 2252 Matolínová, Matolín, Mašek