Rozdělení místností a telefonní linky - 1. patro KO

1. patro KO Troja obývá skupina fyziky povrchů a skupina nanomateriálů KFPP. Rozdělení místností shrnuje následující tabulka:

Číslo místnosti Telefonní linka
+420 9 5155 xxxx
(příp. +420 2 2191 xxxx)
Lidé
A 120 – pracovna 2337 Skoromets
A 122 – pracovna 2324, 2318 Chvalkovská, Vorokhta S.
A 123 – laboratoř 2752 Hrbek, Khalakhan, Kúš, Mohandas, Xie
A 124 – pracovna 2241 Matolínová, Matolín
A 125 – pracovna 2323 Hrbek, Kúš
A 126 – laboratoř 2313 Mašek
A 130 – pracovna 2753, fax 2242 Mašek
A 131 – pracovna 2243 Veltruská, Kosto
A 132 – laboratoř 2734, 2732 Hrbek, Johánek, Kúš, Mysliveček,
Samal, Škvára, Veltruská
A 133 – pracovna 2333 Mysliveček
A 134 – pracovna 2776 Johánek, Nehasil
A 135 – pracovna 2749 Gamon, Matvija, Škvára
A 141 – laboratoř 2751 Johánek, Nehasil, Samal
A 142 – kuchyňka  
A 143 – konzultační místnost 2245  
A 144 – dílna  
A 145 – pracovna doktorandů 2733 Blanco, Darabut, Deineko, Dinhová,
Janata, Kalabis, Kalinovych, Orság, Piliai
A 146 – chemická laboratoř 2247 Chvalkovská, Mysliveček
A 105 – vstup 2142 (chodba – výtahy)
TL – L 067, L 071 – laboratoř, L 074 2763, 2764, 2702 Blanco, Darabut, Gamon, Kalabis,
Lobko, Václavů, Yakovlev
VD – V 051 – laboratoř (NAP) 2671 Dinhová, Janata, Matvija, Ormoš,
Oveysipoor, Piliai, Pchálek, Vorochta M.
OP – T -176 – laboratoř (pod ústřednou) 2296 Gamon, Hrbek, Kosto
3. patro – A 344 – pracovna 2321 Khalakhan, Vorochta M., Václavů
3. patro – A 345 – pracovna 2251 Lobko, Nováková, Yakovlev
3. patro – A 346 – laboratoř (mikroskop) 2252 Hrbek, Khalkhan, Kúš, Mašek,
Matolínová, Mohandas, Nováková