Rozdělení místností a telefonní linky - 2. patro KO

2. patro KO Troja obývá skupina kosmické fyziky KFPP. Rozdělení místností shrnuje následující tabulka:

Číslo místnosti Telefonní linka
+420 9 5155 xxxx
(příp. +420 2 2191 xxxx)
Lidé
A 220 – pracovna doktorandů kosmické fyziky 2229 Grygorov, Gončarov
A 221 – pracovna doktorandů kosmické fyziky 2229 Basuvaraj, Ijaz, Park
A 223 – sekretariát 2322, 2325 Jindrová
Sedláčková
A 224 – příruční dílna  
A 225 – datové centrum 2320 Přech
A 226 – pracovna 2301 Němeček, Šafránková
A 227 – knihovna  
A 228 – prachová laboratoř 2315 Pavlů, Nouzák
A 230 – elektronická laboratoř 2317 Přech
A 231 – pracovna 2226 Pavlů
A 232 – pracovna 2302 Santolík, Kolmašová
A 233 – výpočetní laboratoř "sklárna" 2319 Aghabozorgi, Drastichová, Ghosh, Linzmayer, Xirogiannopoulou
A 234 – pracovna 2304 Přech
A 235 – pracovna 2326 Nouzák, Vaverka, Stribiezhiev
A 236 – pracovna 2330 Němec
A 241 – pracovna
A 242 – laboratoř 2331 Hejduk, Lausti, Mahmoudi
A 243 – pracovna 2328 Pitňa, Pi
A 244 – kuchyňka a zasedačka 2316  
A 246 – miniučebna, plotr 2307  
A 247 – pracovna 2303 Bezděková, Ďurovcová, Salohub
A 205 – vstup 2143 (chodba – výtahy)