Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Vědecká práce na naší katedře

Výsledky pracovníků katedry přinášejí rozsáhlé poznatky o pohybu neutrálních a nabitých částic ve vakuu, plynu i kondenzované fázi a o jejich interakcích s těmito prostředími, s jejich rozhraními i mezi sebou navzájem. Katedra představuje skloubení vakuové fyziky, fyziky povrchů, fyziky laboratorního i kosmického plazmatu a fyziky tenkých vrstev. Absolventi oboru se uplatňují nejen v základním výzkumu, ale i v řadě aplikacích – moderní diagnostické metody v materiálovém výzkumu, vakuové a plazmové technologie, výroba elektronických prvků, řízená termonukleární fúze nebo kosmický výzkum, přičemž jevy či procesy jsou studovány nejen experimentálně, ale i teoreticky nebo metodami počítačové fyziky. Vzhledem k šíři problematiky je katedra rozdělena do vědeckých týmů – pracovních skupin.

Publikace v impaktovaných časopisech a dalších periodikách uvedených na "Web of Science" podle autorů nebo let.  

 

Na našich stránkách:

Na fakultních stránkách:Pracovní skupina fyziky plazmatu a modelování Skupina fyziky plazmatu a modelování
zaměřená na široké pole studia nízkoteplotního plazmatu z hlediska základních procesů a transportních jevů s důrazem na diagnostické metody a aplikace.
Pracovní skupina fyziky povrchů Skupina fyziky povrchů
se věnuje studiu povrchových vlastností pevných látek, což jsou podstatné informace pro rozvoj moderních technologií v mnoha oblastech přípravy nových materiálů.
Pracovní skupina tenkých vrstevSkupina fyziky tenkých vrstev
se zabývá výzkumem důležitým pro rozvoj nanotechnologií - experimentálním a teoretickým studiem procesů při růstu uspořádaných nanostruktur na površích polovodičů na základě přímého pozorování procesů s atomárním rozlišením technikou STM.

Pracovní skupina kosmické fyziky
Skupina kosmické fyziky
je orientovaná na experimentální výzkum kosmického prostoru v okolí Země, kde rozvíjí nové měřicí metody a zkoumá vztahy Slunce-Země nebo v laboratoři simuluje kosmické podmínky.
Pracovní skupina vakuové fyzikySkupina vakuové fyziky
se zaměřuje na výzkum povrchových a objemových procesů ve vakuových systémech a zabývá se problematikou metrologie nízkých tlaků.

Skupina nanomateriálů
Skupina nanomateriálů
se zabývá výzkumem nanostrukturních povrchů pevných látek a následným aplikovaným vývojem funkčních materiálů. Skupina (SPL-MSB) zároveň poskytuje otevřený přístup ke svým vědeckým zařízením jako součást evropské infrastruktury pro výzkum materiálů CERIC-ERIC.