Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Informace o studiu

SIS – Studijní informační systém UK.   

Jak již asi víte, katedra zajišťuje výuku následujících částí studijního programu Fyzika:

Témata bakalářských, diplomových a doktorských prací si můžete vybírat ve shodě se zadaným studijním plánem. Pro Vaši orientaci v řešené problematice jsou na našich stránkách nejen aktuální nabídky témat pro příslušný stupeň výuky, ale jsou zde i přehledy témat zadaných v současné době či prací v uplynulých letech ukončených. Další možností je shlédnout stránky jednotlivých pracovních skupin, které Vám také poskytnou vodítko při Vaší volbě.

Na těchto stránkách však naleznete i další přehledné informace: aktuální rozvrh, program katedrového semináře, texty k některým přednáškám, představíme vám i studentské granty řešené na katedře a nabídneme další možnosti ke studiu. Neposlední v řadě je i sekce jak to vidí (studenti), což je pohled na problematiku studovanou a katedře očima studentů.

Naší snahou je vychovat odborníka, který se dobře orientuje v moderních experimentálních metodách a umí využívat výpočetní techniku jak pro sběr a zpracování dat, tak pro modelování základních fyzikálních procesů. To dovoluje absolventům najít uplatnění ve výuce nebo výzkumu, ale také i v „běžném životě“ počínaje průmyslovými podniky až po banky a obchodní společnosti. Absolventi doktorského studia se však obvykle věnují vědecké práci na vysokých školách nebo v ústavech Akademie věd u nás nebo v zahraničí.

Rozvrhy

Texty k přednáškám, cvičením a praktikům

Seznamy předmětů a přednášejících na fakultních stránkách