5.1.2. Pojem ideálního operačního zesilovače ../../images/buton/menu.gif

Pro další úvahy si pro jednoduchost zaveďme pojem ideálního operačního zesilovače, jehož parametry definujeme takto:

Zesílení zesilovače A a vstupní odpor Ri jsou nekonečně velké. Výstupní odpor Rv je nulový. Předpokládá se, že ideální operační zesilovač nemá ofset ani drift. Ofsetem rozumíme nenulový výstupní signál při zkratovaných a uzemněných vstupních svorkách a driftem změnu ofsetu s časem a teplotou. Rovněž vliv součtového signálu je nulový, tj. činitel potlačení součtového signálu H → ∞. Ideální operační zesilovač zesiluje rovněž rovnoměrně signály všech frekvencí včetně nulové; je to tedy stejnosměrně vázaný zesilovač. Všechny uvedené veličiny a pojmy budou probrány postupně v této kapitole; zde jsou uvedeny jedině z důvodů úplné definice ideálního operačního zesilovače.

Nejdříve si vybudujeme teorii ideálního operačního zesilovače a pak si ukážeme na některé odchylky, které jsou způsobeny odchylkami parametrů reálného operačního zesilovače od zesilovače ideálního. Jako zesilovač s velkým zesílením není operační zesilovač prakticky použitelný bez záporné zpětné vazby. Teorie ideálního operačního zesilovače je tak v podstatě teorií jeho zpětné vazby.


Další ... Zapojení s invertujícím vstupem