5.1.4. Zapojení s neinvertujícím vstupem ../../images/buton/menu.gif

Schematicky je zapojení patrno na obr. 5.3. Obdobným způsobem jako v případě neinvertujícího vstupu obdržíme:

images/image17.gif

Pro ideální zesilovač opět vzhledem k tomu, ze |A| → ∞ je Ei → 0 a tedy

images/image19.gif

images/image20.gif

obr. 5.3

Vstupní impedance pro zapojení s neinvertujícím vstupem je velmi vysoká, Zvstup → ∞. Přejděme nyní z ideálního operačního zesilovače na případ reálný, kdy Ri , Rv , A mají konečné hodnoty. Dále je nutné u reálného operačního zesilovače uvažovat jeho drift, ofset, vliv součtového signálu a frekvenční charakteristiku. V dalším budou proto postupně probrány některé změny způsobené odchylkami parametrů reálného operačního zesilovače od ideálního.


Další ... Vliv konečného vstupního odporu zesilovače a koeficientu zesílení