5.1.3. Zapojení s invertujícím vstupem ../../images/buton/menu.gif

Zapojení zpětné vazby s invertujícím vstupem je na obr.5.2.a. Z obr. 5.2.a. je patrno, že pro proudy is, i1 a i0 platí výrazy:

images/image2.gif

obr. 5.2.a

images/image3.gif.

Pro ideální operační zesilovač je Ri → ∞; pak is = 0 a i1 = io.

Pak images/image5.gif, (5.1)

kde images/image6.gif

U ideálního operačního zesilovače vzhledem k tomu, že |A| → ∞, je Ei→ ∞ 0 a

images/image8.gif.

Obdobně s pomocí operátorů můžeme psát pro obecné impedance Z0(p) a Z1(p)

images/image9.gif. (5.2)

images/image10.gif

obr. 5.2.b

Jako příklad pro použití vztahu (5.2) probereme integrační obvod, jehož základní zapojení je patrno na obr. 5.2.b.

Z obr. 5.2.b plyne, že operátorové impedance

images/image11.gif a images/image12.gif;

images/image13.gif

a originál je dán výrazem

images/image14.gifdt

Vstupní impedanci Zvstup pro zapojení operačního zesilovače se zpětnou vazbou s invertujícím vstupem vypočítáme tak, že nejdříve vypočteme impedanci v součtovém bodě S.

images/image15.gif (5.3)

U ideálního OZ je Rs → 0 vzhledem k tomu, že |A| → ∞. Vstupní impedance se blíží R1, Zvstup → R1. Obraťme nyní pozornost na zapojení s neinvertujícím vstupem.


Další ... Zapojení s neinvertujícím vstupem