5.1.5. Vliv konečného vstupního odporu zesilovače a koeficientu zesílení ../../images/buton/menu.gif

V případě, že Ri je konečné, nelze proud tekoucí vstupem zesilovače is zanedbat a výraz (5.1) přejde ve vztah

images/image21.gif(5.4)

Vezmeme-li v úvahu, že E0 = - A.Ei, dostaneme po úpravě výraz:

images/image22.gifimages/image23.gif

takže:

images/image24.gif (5.5)

kde faktor β je dán výrazem

images/image25.gif

Vypočteme si napětí vytvořené na vstupu operačního zesilovače Ei jestliže uvažujeme obvod zpětné vazby jako dělič. Jestliže uvažujeme i vstupní odpor operačního zesilovače Ri dostaneme:

images/image26.gifimages/image27.gif

Odtud vypočteme poměr napětí

images/image28.gif

tj. images/image29.gif,

koeficient β je tedy koeficientem děliče vytvořeného zpětnou vazbou. Je tedy

E0 = (vztah pro ideální OZ). images/image30.gif,

kde A je zesílení zesilovače a β je koeficient zpětné vazby z výstupu na vstup zesilovače. Jestliže vezmeme v úvahu i výstupní odpor operačního zesilovače Rv a zatěžovací odpor RL zesilovače dostaneme

images/image31.gif,

kde

images/image32.gif

pro μ < < 1 platí

images/image33.gif

 

Veličina μ představuje chybu při zesílení u reálného operačního zesilovače. Jako příklad si uvedeme operační zesilovač mající tyto parametry: A = 105, Ri = 100 kΩ, Rv = 100 Ω. Hodnoty obvodových prvků: R1 = 10 kΩ, Ro = 10 kΩ, RL = 10 kΩ. Relativní chyba vzhledem k ideálnímu operačnímu zesilovači je εr = 0,12 %.


Další ... Vstupní impedance reálného operačního zesilovače