Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Vedené disertační práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2009

Elektromagnetické vlny v pásmu VLF pozorované družicí DEMETER
PDF@repoUK (#44075)
Student: František Němec
Školitel: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (MFF UK) a Dr. Michel Parrot (LPCE/CNRS Orleans)

Rok obhajoby 2012

Stereoskopická pozorování slunečních radiových emisí přístrojem S/waves na družicích stereo
PDF@repoUK (#59986)
Student: Mgr. Vratislav Krupař
Školitel: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. a M. Maksimovic (LESIA, Observatoire de Paris-Meudon)

Studium elektromagnetických emisí pozorovaných družicí DEMETER
PDF@repoUK (#71553)
Student: David Píša
Školitel: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. a Dr. Michel Parrot (LPCE/CNRS Orleans)

Rok obhajoby 2014

Studium elektromagnetických vln hvizdového modu v plazmatu magnetosféry Země
PDF@repoUK (#44083)
Student: Eva Macúšová
Školitel: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Rok obhajoby 2016

Družicová pozorování vln v magnetosférickém plazmatu nízkých šířek
PDF@repoUK (#71509)
Student: Zuzana Sochorová (Hrbáčková)
Školitel: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Rok obhajoby 2022

Nelineární procesy v kosmickém plazmatu a jejich vliv na generování a šíření elektromagnetických vln
Student: Hanzelka Miroslav
Školitel: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Zahájené práce

Vzájemná působení vln a částic v kosmickém plazmatu (PŘERUŠENÁ)
Student: Alexander Tomori
Školitel: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Šíření elektromagnetických vln v okolí Země a planet sluneční soustavy (PŘERUŠENÁ)
Student: Lukačevič Jan
Školitel: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Plasma waves observed by the Solar Orbiter spacecraft
Student: Mičko Ján
Školitel: Dr. Jan Souček (UFA CAS), Dr. David Píša /UFA CAS), Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.