Družicová pozorování vln v magnetosférickém plazmatu nízkých šířek

Student: Zuzana Sochorová (Hrbáčková)
Školitel: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Oblast nízkých geomagnetických šířek je velmi aktivní součástí magnetosféry Země. Vyskytují se v ní nestabilní rozdělení iontů i elektronů s velkým zastoupením částic pohybujících se na velkých úhlech vzhledem ke směru geomagnetického pole. Tato rozdělení jsou zdrojem elektromagnetických vln v širokém rozsahu frekvencí. Příkladem jsou emise typu chorus nebo velmi intenzivní vlnové emise soustředěné v úzké oblasti v okolí magnetického rovníku, označované jako rovníkový šum .Tyto vlny mohou zpětně ovlivňovat magnetosférické plazma a částice v radiačních pásech. Poslední výzkumy ukazují, že vlivem elektromagnetických dochází k lokálnímu urychlování elektronů v radiačních pásech na relativistické energie.

Předpokládané úkoly doktorandky:
Náplní disertační práce bude důkladné studium elektromagnetických vlnových emisí v blízkosti geomagnetického rovníku, od svrchní ionosféry až do vzdálenosti několika poloměrů Země, především na základě analýzy měření elektromagnetických vln na palubách družic Cluster a Demeter.
Řešení je podporováno grantovým projektem a práce je spojena s předpokládaným pobytem na spolupracujícím zahraničním pracovišti.

Předpokládané znalosti:
Znalosti studenta magisterského studia, motivace.