Šíření elektromagnetických vln v okolí Země a planet sluneční soustavy

Student: Lukačevič Jan
Školitel: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: přerušená

Abstrakt:

Analýza elektromagnetických vln je důležitým prostředkem k výzkumu kosmického plazmatu. Tyto vlny se totiž mohou šířit na velké vzdálenosti a ovlivňovat tak plazma a energetické částice. Mohou též přinést informace o nestabilitách plazmatu v místě jejich vzniku a o plazmatu, kterým se šíří. Tato doktorská disertační práce se zaměří především na elektromagnetické vlny šířící se v okolí Země a planet sluneční soustavy. Elektromagnetické vlny vniklé nestabilitami magnetosférického plazmatu mohou například ovlivňovat elektrony zachycené v radiačních pásech Země. Podobné vlny byly nalezeny i v blízkosti Jupiteru a Saturnu a dokonce i v ionosféře Marsu. Experimentální údaje budou pocházet především z přímých "in situ" měření sond Cluster, Van Allen Probes, případně Cassini a Maven. Nedílnou součástí práce bude i podíl na vývoji a testech nových experimentů, například pro připravované sondy ExoMars a JUICE. Analýza stávajících experimentálních dat i příprava nových experimentů probíhá v široké mezinárodní spolupráci, očekáváme proto, že doktorand uskuteční kratší pobyty na spolupracujících institucích.

Tato doktorská disertační práce se zaměří především na elektromagnetické vlny šířící se v okolí Země a planet sluneční soustavy. Experimentální údaje budou pocházet především z přímých "in situ" měření sond Cluster, Van Allen Probes, případně Cassini a Maven. Nedílnou součástí práce bude i podíl na vývoji a testech nových experimentů, například pro připravované sondy ExoMars a JUICE.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu existujících postupů pro analýzu experimentálních dat pocházejících z přímých měření elektromagnetických vln v kosmickém plazmatu.
2) Analýza vybraných případů měření elektromagnetických vln v okolí Země a planet sluneční soustavy
3) Podíl na vývoji a testech nových experimentů pro připravované sondy