Studium elektromagnetických vln hvizdového modu v plazmatu magnetosféry Země

Student: Eva Macúšová
Školitel: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Vlny ve hvizdovém modu patří mezi nejznámější elektromagnetické vlny šířící v plazmatu magnetosféry Země. Mezi tyto plazmatické vlny zahrnujeme chorus, rovníkový šum, lví řevy, aurorální a plazmosferický sykot. V poslední době je velmi intenzivně zkoumaným typem vln chorus, který, jak se ukazuje, může urychlovat elektrony v radiačních pásech na relativistické energie. Navíc není zcela objasněn jeho zdrojový mechanismus.

Předpokládané úkoly doktoranda:
Úkolem doktorské práce je podrobné studium družicových měření elektrických a magnetických poli spojených s vlnami ve hvizdovém modu. S tím bude spojena například analýza diskrétních vlnových balíků, ze kterých se skládají emise typu chorus. Bude využito především dat čtyř družic Cluster, vypuštěných Evropskou kosmickou agenturou, a družic Double Star. Součástí práce bude statistická studie jednotlivých parametrů vln v závislosti na geomagnetické aktivitě. Řešení je podporováno grantovým projektem a je v něm zahrnut pobyt na zahraničním pracovišti.

Předpokládané znalosti:
Znalosti studenta magisterského studia, motivace.