Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Vedené diplomové práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 1992

Příprava definovaných nespojitých kovových tenkých vrstev metodou molekulárního svazku.
Student: Kaczer Benjamin
Vedoucí: Vladimír Matolín

Studium disociativní adsorpce CO na přechodových kovech podmíněné morfologií povrchu
Student: Stejskalová Iva
Vedoucí: Vladimír Matolín

Rok obhajoby 1996

Vliv striuktury na adsorpční vlastnosti tenkých vrstev přechodových kovů.
Student: Gonzáles Viktor
Vedoucí: Vladimír Matolín

Rok obhajoby 2001

Studium morfologie tenkých vrstev elektronovými spektroskopiemi XPS, AES, ISS.
Student: David Bača
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2002

Systém pro snímání a vyhodnocení dat rentgenovské fotoelektrické difrakce XPD.
Student: Jiří Libra
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc., Dr. Martin Polčík (Fritz-Haber Institut, Berlín)

Rok obhajoby 2003

Příprava tenkých vrstev NEG a jejich studium metodami SIMS a XPS.
Student: Jakub Drnec
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc., RNDr. Karel Mašek, Dr.

Rok obhajoby 2004

Studium reaktivity povrchů v závislosti na jejich struktuře.
Student: Ivan Karas
Vedoucí: Matolín, Vladimír
Konzultant: Veltruská, Kateřina, Mašek, Karel

Rok obhajoby 2005

Studium struktury povrchů metodou elektronové difrakce (LEED)
Student: Jan Houfek
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.

Rok obhajoby 2006

Studium lokální struktury binárních povrchů metodou fotoelektronové (XPD) a elektronové difrakce (LEED)
PDF@repoUK (#42111)
Student: Katarína Gereová
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Mgr. František Šutara, Ph.D.

Studium valenčního pásu přechodových kovů a jejich slitin
PDF@repoUK (#42109)
Student: Michal Škoda
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc., Mgr. Natalia Tsud, Dr

Rok obhajoby 2007

Studium oxidace oxidu uhelnatého na površích směsných oxidů SnCeOx metodami fotoelektronové spektroskopie a teplotně programované reakce
PDF@repoUK (#44602)
Student: Michal Václavů
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2009

Studium struktury valenčního pásu přechodových kovů a jejich slitin metodou ARUPS
PDF@repoUK (#45304)
Student: Peter Pira
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc., Mgr. Jiří Libra

Ab initio studium rozhraní Cu-Ce-O
PDF@repoUK (#70908)
Student: Lucie Szabová
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Dr. Stefano Fabris, Theory@Elettra Group, CNR-INFM DEMOCRITOS National Simulation Center, Italy

Rok obhajoby 2010

Elektronová litografie v řádkovacím elektronovém mikroskopu
PDF@repoUK (#62231)
Student: Stanislav Haviar
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Studium nových anodových materiálů pro metanolové polymerní palivové články
PDF@repoUK (#62230)
Student: Roman Fiala
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2012

Studium nových katalytických materiálů pro palivové články s polymerní membránou
PDF@repoUK (#86230)
Student: Petr Homola
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Rok obhajoby 2013

Studium interakce Pd a Pt s oxidy cínu a ceru
PDF@repoUK (#110871)
Student: Kúš Peter
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2017

Studium tenkovrstvových katalyzátorů pro redukci kyslíku na katodách palivových článků s polymerní membránou
PDF@repoUK (#172500)
Student: Komárková Zuzana
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Fiala Roman

Rok obhajoby 2019

Studium interakce CO a N2 s anodovými katalyzátory palivových článků s polymerní membránou
PDF@repoUK (#185396)
Student: Fusek Lukáš
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2020

Vývoj vodíkových palivových článků
PDF@repoUK (#202383)
Student: Maixner Václav
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. (MFF UK., LEANCAT s.r.o.)
Konzultant: Mgr Šimon Fuka, (LEANCAT s.r.o.)