Prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2008

Studium nanotyčinek oxidu wolframu v SEM
PDF@repoUK (#47484)
Student: Kateřina Krejčová
Vedoucí: Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Konzultant: Prof. Marcel Gillet, Dr

Rok obhajoby 2010

Uhlíkové nanotrubky - nové materiály pro senzory
PDF@repoUK (#74641)
Student: Jaroslava Lavková
Vedoucí: Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Rok obhajoby 2011

Příprava lamel pro transmisní elektronový mikroskop (TEM) pomocí fokusovaného iontového svazku (FIB)
PDF@repoUK (#87027)
Student: Matúš Krajňák
Vedoucí: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Rok obhajoby 2014

Litografie nanostruktur pomocí vícevrstvých rezistů
Student: Chlupová Šárka
Vedoucí: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Kontaktování nanostruktur pro senzorická měření
PDF@repoUK (#147294)
Student: Chlupová Šárka
Vedoucí: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Rok obhajoby 2015

Úprava hrotu pro AFM pomocí FIB/GIS v řádkovacím elektronovém mikroskopu
PDF@repoUK (#155705)
Student: Faitová Hana
Vedoucí: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Konzultant: Mgr. J. Lavková

Studium elektrokatalyzátorů na membráně pro palivové články
PDF@repoUK (#155707)
Student: Fuka Šimon
Vedoucí: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Konzultant: Mgr. M. Václavů

Rok obhajoby 2016

Nové nanostrukturní katalyzátory pro palivové články II: mikročlánky na čipu
PDF@repoUK (#137310)
Student: Onderková Kristýna
Vedoucí: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2019

3D tomografie tenkovstvých katalyzátorů pomocí technik FIB/SEM
PDF@repoUK (#202029)
Student: Dinhová Thu Ngan
Vedoucí: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Konzultant: Mgr. Jaroslava Nováková, Ph.D.

Rok obhajoby 2020

Modelová studie vazby biomolekul na nanočástice oxidu ceričitého
PDF@repoUK (#213716)
Student: Pittnerová Daniela
Vedoucí: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Konzultant: Ing. Nataliya Tsud, Dr.Mgr. Jaroslava Nováková, Ph.D.