Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2006

Studium struktury povrchů metodou difrakce pomalých elektronů (LEED)
PDF@repoUK (#42514)
Student: Peter Pira
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Mgr. Jan Houfek

Rok obhajoby 2008

Palivový mikročlánek na čipu
PDF@repoUK (#47486)
Student: Roman Fiala
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Nanomanipulace v SEM
PDF@repoUK (#47488)
Student: Stanislav Haviar
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2010

Nové materiály pro palivové mikročlánky
PDF@repoUK (#74642)
Student: Petr Homola
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2011

Nové materiály pro palivové mikročlánky
Student: Roman Kajfosz
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Iontové katalyzátory pro životní prostředí
PDF@repoUK (#87026)
Student: Peter Kúš
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Rok obhajoby 2015

Studium tenkých vrstev pro vodíkové palivové články
PDF@repoUK (#150768)
Student: Komárková Zuzana
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Nové nanostrukturní katalyzátory pro palivové články I: bipolární články nového typu
PDF@repoUK (#137309)
Student: Švenda Petr
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Rok obhajoby 2016

Studium tenkovrstvových katalyzátorů pro anody přímých metanolových palivových článků
PDF@repoUK (#172504)
Student: Fusek Lukáš
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2018

Vodíkové palivové články pro mobilní aplikace
Student: Vaculík Lukáš
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2019

Studium vlivu morfologie tenkovrstvého katalyzátoru na účinnost elektrolyzéru vody s protonově vodivou membránou
PDF@repoUK (#202023)
Student: Hrbek Tomáš
Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Mgr. Peter Kúš