Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Disertační práce - fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (f-2)

Zahájené práce

Studium stability a transportu v okrajovém plazmatu tokamaku (od 2014)
Student: Peterka Matěj
Školitel: RNDr, Radomír Pánek, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., Mgr. Pavel Cahyna, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Studium okrajových nestabilit v tokamacích a jejich kontroly pomocí metod integrovaného modelování (od 2016)
Student: Kripner Lukáš
Školitel: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Jakub Urban, Marina Becoulet

Diagnostika plazmatických systémů pro depozici tenkých vrstev (od 2016)
Student: Tuharin Kostyantyn
Školitel: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.

Laboratorní pozorování optických a elektrických vlastností prachových zrn (od 2017)
Student: Bartoň Petr
Školitel: Doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.

Modelování procesů v nízkoteplotním plazmatu pro technologické aplikace (od 2018)
Student: Kapran Anna
Školitel: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.

Sluneční vítr a jeho interakce s magnetosférou Země (od 2018)
Student: Salohub Anna
Školitel: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Konzultant: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Studium dynamických jevů v plazmatu pomocí počítačového modelování (od 2018)
Student: Mgr. Palacký Jakub
Školitel: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Konzultant: Doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.

Elementární procesy v subtermálním plazmatu (od 2019)
Student: Naiko Liliia
Školitel: Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.

Faradayovy válce jako detektory prachu v kosmickém prostředí (od 2019)
Student: Kononov Oleksii
Školitel: Doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Diagnostika HiPIMS systémů pro depozici kovových tenkých vrstev (od 2020)
Student: Turek Zdeněk
Školitel: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.

Pozemní a družicová pozorování elektromagnetických emisí souvisejících s bouřkovou aktivitou (od 2020)
Student: Kolínská Andrea
Školitel: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Diagnostika plazmových depozičních systémů (od 2020)
Student: Mishra Himanshu
Školitel: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.

Rekombinace astrofyzikálně relevantních iontů ve specifickém kvantovém stavu s elektrony (od 2020)
Student: Kassayová Miroslava
Školitel: RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.

Studium depozice kovových a oxidových tenkých vrstev deponovaných reaktivním naprašováním systémy duté katody a magnetronu (od 2021)
Student: Naiko Iryna
Školitel: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D., FZU AV ČR

Vliv vnitřní excitace molekul na jejich reaktivitu v laboratorním a kosmickém prostředí (od 2021)
Student: Hernández Alvarez Octavio Emmanuel
Školitel: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Konzultant: Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.

Strong fields and fast particles created due to high-power laser-matter interactions (od 2021)
Student: Agarwal Shubham
Školitel: Ing. Libor Juha, CSc.
Konzultant: Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.

Družicová pozorování ionosféry Marsu (od 2021)
Student: Basuvaraj Praveen Kumar
Školitel: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Tepelné a netepelné projevy interakce ionizujícího a neionizujícího laserového záření s pevnou látkou (od 2021)
Student: Kuglerová Zuzana
Školitel: Ing. Libor Juha, CSc. (FzÚ AV ČR)
Konzultant: Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.

Strojové učení v kosmické fyzice (od 2021)
Student: Aghabozorgi Nafchi Maryam
Školitel: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Gilbert Pi, Ph.D.

Selected ion flow drift tube, SIFDT: interactions of ions with molecules for analytical mass spectrometry (od 2021)
Student: Omezzine Gnioua Maroua
Školitel: Patrik Španěl, ÚFCH JH AV ČR

Sluneční vítr jako jako přírodní laboratoř pro studium turbulence (od 2021)
Student: Park Byeongseon
Školitel: Mgr. Alexander Pitňa, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Kosmické počasí: Variace slunečního větru a jejich dopad na dynamiku magnetosféry (od 2021)
Student: Xirogiannopoulou Niki
Školitel: Mgr. Oleksandr Gončarov, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Studium výskytu prachových zrn v naší sluneční soustavě pomocí přístrojů na měření elektrického pole (od 2021)
Student: Ijaz Samia
Školitel: RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.

Studium vzniku a zániku iontu OH– v molekulárních reakcích, experimentální astrochemie. (od 2022)
Student: Vanko Erik
Školitel: Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.

Interakce světla s ultrachladným plazmatem (od 2022)
Student: Kumar Vineet
Školitel: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.

Rekombinace iontů s elektrony v ultrachladném plazmatu (od 2022)
Student: Lausti Niklas Vilhelm
Školitel: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.

Plasma waves observed by the Solar Orbiter spacecraft (od 2022)
Student: Mičko Ján
Školitel: Dr. Jan Souček (UFA CAS)
Konzultant: Dr. David Píša /UFA CAS), Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Vliv slunečního větru na dynamiku magnetosféry (od 2022)
Student: Drastichová Kristýna
Školitel: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Gilbert Pi, Ph.D.

Absorpce záření a plazmové procesy při interakci laserového svazku s pevnými, pěnovými a plynnými terči (od 2023)
Student: Devi Pooja
Školitel: Ing. Libor Juha, CSc. (FzÚ AV ČR)
Konzultant: Sushil Kumar Singh, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.

Význam orientace meziplanetárního magnetického pole pro předpověď vesmírného počasí (od 2023)
Student: Ghosh Mrittika
Školitel: Gilbert Pi, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Fyzika a chemie nízkoteplotního plazmatu pro čištění komory tokamaku od tekutých kovů (od 2023)
Student: Mekki Rofaida Nihed
Školitel: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr., Mgr. Martin Čada, Ph.D. (FzÚ AV ČR)

Bleskovými výboji generované vlny hvizdového módu v magnetosféře Země (od 2023)
Student: Linzmayer Václav
Školitel: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Magnetická pole v plazmatu tokamaku (od 2024)
Student: Ivánek Matěj
Školitel: Ing. Ivan Ďuran, Ph.D. (ÚFP AV ČR)
Konzultant: doc. Ing. Slavomír Entler, Ph.D. (ÚFP AV ČR), Doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.

Reakce chladných iontů s elektrony a molekulami (od 2024)
Student: Slezák Peter
Školitel: RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.
Konzultant: Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.