Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Vedené diplomové práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 1980

Rychlý stroboskopický vrátkovací systém pro studium stochastických sygnálů
Student: Hrníčko František
Vedoucí: Jana Šafránková

Rok obhajoby 1983

Studium systémů s kanáltrony
Student: Kadlec Stanislav
Vedoucí: Jana Šafránková

Rok obhajoby 1984

Generátor průběhů napětí řízený sběrnicí IMS-2
Student: Celmeg Agbaaderžijn
Vedoucí: Jana Šafránková

Rok obhajoby 1986

Návrh, Konstrukce a ověření detekčního systému pro energetické rozdělení částic kosmického záření
Student: Košut Jaroslav
Vedoucí: Jana Šafránková

Rok obhajoby 1989

Vývoj a ověření činnosti detektoru částic pro program Interkosmos
Student: Ivo Čermák
Vedoucí: Jana Šafránková

Rok obhajoby 1990

Urychlování nabitých částic na rázové vlně
Student: Santolík Ondřej
Vedoucí: Jana Šafránková

Rok obhajoby 1991

Studium dlouhodobých variací parametrů slun. větru na základě dat projektů Interšok a Fobos.
Student: Janota Petr
Vedoucí: Jana Šafránková

Rok obhajoby 1992

Integrovaný detektorový systém pro hmotnost a energetické spektrometry.
Student: Kolář Martin
Vedoucí: Jana Šafránková

Rok obhajoby 1993

Studium dlouhodobých variací parametrů slunečního na základě dat projektů Interšok a Fobos
Student: Janota Petr
Vedoucí: Jana Šafránková

Rok obhajoby 1995

Měření elektronové a iontové rozdělovací funkce v aurorální oblasti zemské magnetosféry.
Student: Žilavý Peter
Vedoucí: Jana Šafránková

Rok obhajoby 1996

Dynamika aurorálních oblastí ionosféry a magnetosféry Země.
Student: Měrka Jan
Vedoucí: Jana Šafránková

Rok obhajoby 2002

Formování magnetosférických hranic: magnetopauza.
Student: Štefan Dušík
Vedoucí: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Rok obhajoby 2005

Pohyb okolozemní rázové vlny.
Student: Karel Jelínek
Vedoucí: Šafránková, Jana

Rok obhajoby 2008

Návrh systému detekce oscilací prachového zrna a jeho využití pro studium iontové emise
PDF@repoUK (#45322)
Student: Jakub Vaverka
Vedoucí: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Rok obhajoby 2010

Studium morfologie zemské magnetosféry
PDF@repoUK (#47526)
Student: Pavel Paloncý
Vedoucí: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Rok obhajoby 2015

Vztah obsahu helia ve slunečním větru k procesům na Slunci
PDF@repoUK (#138220)
Student: Cagaš Petr
Vedoucí: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Rok obhajoby 2017

Rychlé variace obsahu helia ve slunečním větru a jejich vztah k procesům na Slunci
PDF@repoUK (#165922)
Student: Ďurovcová Tereza
Vedoucí: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.