Studium nestabilit ve slunečním větru a jejich šíření do magnetosféry Země.

Student: Kateřina Andréeová
Vedoucí: Přech, Lubomír
Konzultant: Šafránková, Jana
Stav práce: obhájená

Abstrakt:
Sluneční aktivita a její změny determinují veškeré procesy v zemské magnetosfére. V posledních letech je mnoho pozornosti věnováno různým formám interakce slunečního větru (které unáší s sebou zamrzlé interplanetární magnetické pole) s přibližně dipólovým magnetickým polem Země. Součástí tohoto výzkumu je část, jež se zabývá různými typy nestabilit vzniklými jak na Slunci a v jeho okolí, tak i nestabilitami vytvořenými ve slunečním větru, jejich šířením směrem k Zemi a hlavně jejich modifikacemi při přechodu přes rázovou vlnu. Příkladem těchto dvou kategorií nestabilit jsou jednak magnetická oblaka, jednak tzv. ?hot flow anomalies?.

Cílem diplomové práce je tedy studium různých typů nestabilit, jejich šíření přes rázovou vlnu, jejich případná modifikace v přechodové oblasti a jejich odezva v magnetosféře Země.

Nástin úkolů:

Experimentální data jsou připravena. Práce je podporována grantovým projektem a v případě dobrých výsledků je součástí diplomové práce i pobyt na zahraničním pracovišti.

HFAUkázka HFA měřeného družicemi INTERBALL.