Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.

docent (kosmická fyzika)

Kontaktní údaje

Výuka

Věda

Odkazy