Webové stránky popularizující výzkum vztahů Slunce-Země

Student: Lenka Vačkářová
Vedoucí: Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:
Cílem diplomové práce je připravit a zveřejnit na některém z fakultních serverů moderní hypertextové stránky popularizující kosmický výzkum pro širokou veřejnost (SŠ studenti a učitelé) v českém jazyce.
Tématem stránek by měl být zejména výzkum vztahů Slunce-Země, kosmického počasí, zemské magnetosféry a vlivu sluneční činnosti na člověka. Dále by stránky měly seznamovat čtenáře s různými mezinárodními projekty výzkumu sluneční soustavy, meziplanetárního magnetického pole a kosmického plazmatu. Webové stránky rovněž mohou postihnout i některé aktivní kosmické experimenty a vývoj nových kosmických technologií pro pohon, komunikace, dopravu a výrobu a v neposlední řadě problematiku odpadů v kosmu.

Doporučený obsah:

Písemná zpráva k diplomové práci by měla zahrnovat rešerši a porovnání zahraničních popularizačních stránek podobného zaměření zejména z metodického a didaktického hlediska a přehled vhodných technik a prostředků pro vývoj moderních hypertextových stránek.