Vztah obsahu helia ve slunečním větru k procesům na Slunci

Student: Cagaš Petr
Vedoucí: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Relativní zastoupení iontů helia v plazmatu slunečního větru odráží do jisté míry děje probíhající na slunečním povrchu a v koróně, které nejsou přístupné přímým měřením. Předběžná analýza dat z přístroje BMSW, který měří integrální rozdělovací funkci iontů slunečního větru s vysokým časovým rozlišením, přinesla překvapivé výsledky. Ukázala, že rychlé variace poměrů počtu protonů a iontů helia nejsou korelovány se změnami unášivé rychlosti slunečního větru a naopak prokázala jejich jistou souvislost se změnami teplotní rychlosti slunečního větru. Z těchto důvodů je úkolem práce je dále analyzovat změny poměru, a to jak metodami statistické analýzy, tak i podrobnou studií jednotlivých událostí a jejich modelováním. Zvláštní pozornost bude věnována rychlým variacím spojeným s meziplanetárními rázovými vlnami generovanými jak CIRs (Corotation Interaction Regions), tak ICMEs (Interplanetary Coronal Mass Ejections).

Zásady pro vypracování:
1) Rozšíření statistické studie variací obsahu helia pro různé podmínky ve slunečním větru o nová data.
2) Studium obsahu helia v závislosti na sluneční aktivitě, a to na odlišných časových škálách.
3) Studium vzájemné souvislosti změn rychlostí protonů a iontů helia analýzou rozdělovací energetické funkce iontů.
4) Vytvoření modelových studií chování protonů a heliových iontů za různých podmínek.

Literatura:
[1] M.-B. Kallenrode: Space Physics: An Introduction to Plasma and Particles in the Heliosphere and Magnetospheres. Springer, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2001.
[2] J. K. Hargreaves: The Solar–terrestrial Environment. Cambridge Atmospheric and Space Science Series, Cambridge University Press, Cambridge 1992, ISBN 0-521-32748-2.
[3] M. G. Kivelson, C. T. Russell: Introduction to Space Physics. University Press, Cambridge 1995.
[4] T. I. Gombosi: Physics of the Space Environment. Cambridge University Press, Atmospheric and Space Science Series, Cambridge 1998, ISBN 0-521-59264-X.
[5] M. J. Thompson: An Introduction to Astrophysical Fluid Dynamics. Imperial College Press, London 2006, ISBN 1-86094-615-1.
[6] Časopisecká literatura podle doporučení vedoucího.