Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Vedené diplomové práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 1985

Rychlý dvoukanálový digitální voltmetr s jednotkou zpracování dat
Student: Přech Lubomír
Vedoucí: Zdeněk Němeček

Rok obhajoby 1988

Konstrukce automatické měřící aparatury na měření vlastností detektorů pracujících na principu sekundární emise
Student: Krejčík Michal
Vedoucí: Zdeněk Němeček

Rok obhajoby 1989

8 - bitový logický generátor
Student: Assaysh Omar
Vedoucí: Zdeněk Němeček

Rok obhajoby 1992

Vývoj simulátoru detektorů kosmického plazmatu a ověření jejich činnosti.
Student: Holub Přemysl
Vedoucí: Zdeněk Němeček

Vývoj amplitudového analyzátoru a jeho použití při studiu vlastností mikrokanálových destiček
Student: Truhlík Vladimír
Vedoucí: Zdeněk Němeček

Rok obhajoby 1995

Mikroprocesorový systém pro zpracování dat z detektorů částic.
Student: Tintěra Milan
Vedoucí: Zdeněk Němeček

Rok obhajoby 1998

Laboratorní simulace nabíjení kosmických prachových částic
Student: Sternovský Zoltán
Vedoucí: Zdeněk Němeček

Rok obhajoby 2001

Studium elementárních procesů v prachovém plazmatu.
Student: Jiří Pavlů
Vedoucí: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Rok obhajoby 2003

Emisní vlastnosti prachových částic
Student: Ivana Richterová
Vedoucí: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Konzultant: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Rok obhajoby 2004

Modely rázové vlny.
Student: Martin Jeřáb
Vedoucí: Němeček, Zdeněk

Rok obhajoby 2007

Systém pro levitaci prachových zrn
PDF@repoUK (#43261)
Student: Martin Beránek
Vedoucí: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Rok obhajoby 2008

Studium záchytu iontů a iontová emise z prachových zrn
PDF@repoUK (#45326)
Student: Marek Vyšinka
Vedoucí: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Zahájené práce

Poloha magnetopauzy a její závislost na vnějších podmínkách
Student: Mokrý Adrián
Vedoucí: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Konzultant: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.