Studium morfologie zemské magnetosféry

Student: Pavel Paloncý
Vedoucí: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Interakce slunečního větru s magnetickým polem Země je předmětem řady mezinárodních výzkumných programů jako je Space Weather nebo International Living With the Star, na kterých se podílí i naše pracoviště. 17. března 2007 bylo na oběžnou dráhu vypuštěno pět družic projektu Themis. Tyto družice měří na různých oběžných drahách parametry plazmatu, elektrická a magnetická pole, a tvoří tedy dokonalý komplex pro studium morfologie magnetosféry a jejích změn v důsledku sluneční činnosti.
Cílem práce bude průběžně zpracovávat data z toho projektu, kombinovat je s měřeními dalších družic a na tomto základě provést statistickou analýzu polohy charakteristických magnetosférických hranic a závislosti jejich polohy na vnějších i vnitřních parametrech. Statistická analýza bude doplněna podrobným studiem jednotlivých událostí.
Předpokládá se, že se student, v závislosti na výsledcích studia, zúčastní zahraničního pobytu.

Zásady pro vypracování:
1) Postupně budovat databázi pozorování 5 družic projektu s ohledem na výrazné magnetosférické hranice – na rázovou vlnu, magnetopauzu a LLBL (hraniční vrstva nízkých šířek).
2) Doplnění těchto pozorování o aktuální podmínky ve slunečním větru z měření dalších družic.
3) Vyhledání výrazných nestabilit ve slunečním větru a sledování jejich odezvy na 5 družicích projektu Themis v různých oblastech magnetosféry.
4) Interpretace výsledků.

Seznam odborné literatury
J. A. Bittencourt: Fundamentals of Plasma Physics, Springer-Verlag, New York, 2004.
F. F. Chen: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion. Springer, New York, 2004.
Pro řešení úkolu budou hlavně využity články, které v posledních 10 letech hovořily o způsobu šíření nestabilit.


Obrázek naznačuje schematicky rozmístění družic na dráze okolo Země.