Kde nás najdete:

MFF UK, Praha 8 - Troja
(V Holešovičkách 2)

GPS:
50°6'55.008"N, 14°26'58.131"E


prava cast

Aktuality

Pokud máte zájem o publikování zprávy v Aktualitách, zašlete ji na adresu Tomas.Kmjec@mff.cuni.cz

Karel Závěta, fyzik gentleman

Karel Závěta byl významnou osobností fyziky kondenzovaných látek. Před 67 lety, prvního února 1956, nastoupil do tehdejšího Ústavu technické fyziky ČSAV, dnešního Fyzikálního Ústavu AVČR. Svou vědeckou dráhu započal v oddělení magnetismu vedeném J. Brožem. Zapojil se do studia feritů a v této problematice pokračoval ve spolupráci se S. Krupičkou. Tématem jeho kandidátské práce bylo využití elektrické vodivosti k měření magnetokalorického jevu. Několik let pak zastával funkci vědeckého tajemníka ústavu.

Během půlroční stáže ve skupině K. P. Bělova na Moskevské státní univerzitě se zabýval fyzikálními vlastnostmi monokrystalů feritů a navrátil se do již mezitím přejmenovaného Ústavu fyziky pevných látek. V 60. letech ve spolupráci se skupinou E. Trinklera z Lotyšské akademie věd v Rize studoval vliv gama záření na magnetické vlastnosti feritů. O magnetických vlastnostech pevných látek přednášel na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1968 a 1969 působil jako hostující profesor na University of Maryland, kde pokračoval ve výzkumu vlastností ferritů pomocí feromagnetické rezonance, vedl zde semestrální přednášky o vybraných problémech magnetismu pevných látek a přednesl i řadu zvaných přednášek na prestižních amerických univerzitách.

Po návratu z USA došlo v důsledku normalizace k omezení jeho kontaktů se zahraničními vědci a nebyly mu povolovány služební výjezdy do zahraničí. Ve spolupráci s J. Šestákem se začal zabývat amorfními magnetickými materiály, připravovanými jako prudce chlazená skla obsahující oxid železa. Navázal spolupráci se skupinou J. Schneidera v Drážďanech v rámci výzkumu amorfních materiálů, který byl v 70. letech obohacen o studium vlastností magnetických kovových skel ve formě tenkých pásků připravovaných ve skupině P. Duhaje ve Fyzikálním ústavu SAV. Úspěšné výsledky výzkumu amorfních materiálů ve spolupráci s drážďanskou skupinou byly v r. 1982 odměněny společnou cenou ČSAV a AdW NDR. Od počátku 80. let se K. Závěta na půdě Fyzikálního Ústavu s využitím skenovací elektronové mikroskopie zabýval ve spolupráci se skupinou K. Jurka magnetickou doménovou strukturou amorfních pásků. O něco později navázal těsnou a plodnou spolupráci s T. Zemčíkem z ÚFM ČSAV v Brně, kdy ke zkoumání magneticky uspořádaných amorfních látek začali využívat Mössbauerovu spektroskopii. Po úmrtí T. Zemčíka v roce 1993 se stal vedoucím laboratoře Mössbauerovy spektroskopie jako společného pracoviště MFF UK, FÚ AVČR, PřF UK a ÚACh AVČR v areálu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Troji a byl jejím vedoucím až do roku 2009. Zasloužil se o rozvoj studia magnetických materiálů, zejména magnetických nanočástic a později multiferoických materiálů s využitím kombinace měření jejich magnetických vlastností a Mössbauerovy spektroskopie. Velmi plodnou se ukázala také jeho těsná spolupráce s E. Pollertem a později s O. Kamanem a V. Herynkem, se kterými se věnoval magnetickým nanočásticím oxidů železa a jejich využitím v medicíně pro hypertermii při léčbě nádorových onemocnění a jako kontrastních látek pro zobrazování pomocí jaderné magnetické rezonance. Kromě toho se K. Závěta zabýval ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského komplexním výzkumem katalytických vlastností zeolitů se zabudovanými ionty železa. V době jeho působení na katedře fyziky nízkých teplot MFF UK byl školitelem nebo konzultantem řady bakalářských, diplomových či dizertačních prací a přednášel o Mössbauerově spektroskopii a magnetických nanočásticích v magisterském a doktorském studijním programu.

V letech 2008-2011 byl Karel Závěta spoluřešitelem grantu „Čeští vědci v exilu 1948-1989“, za nějž byla řešitelskému kolektivu udělena Cena Akademie věd ČR. Byl editorem sborníků řady konferencí, členem redakční rady Czechoslovak Journal of Physics. Řadu let se jako člen organizačních výborů podílel na pořádání cyklu konferencí Soft Magnetic Materials. V roce 2018 ještě přednášel, jak ostatně opakovaně při několika svých předchozích vystoupeních sám říkal, na své „poslední konferenci“, speciálně uspořádané u příležitosti jeho významného životního jubilea - Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2018 ve Vile Lanna v Praze. Řídil se totiž svým oblíbeným citátem A. Mauroise: “Stárnutí je zlozvyk, na nějž opravdu zaměstnaný člověk nemá čas“.

Seminář z fyziky nízkých teplot ZS/2022

Program semináře KFNT (NFPL098) - zimní semestr 2022
Seminář se koná opět každé pondělí od 14.00 hod v seminární místnosti KFNT, č. dv. C126 v 1. patře budovy C (Kryopavilonu) UK MFF, V Holešovičkách 2, Praha 8.Bufet Troja - obědy: upozornění pro týden 22. - 26. 08.

Omlouváme se, ale bufet bude z důvodu dovolené paní kuchařky od 22.8. - 26.8.2022 zavřený.


Vloženo 05. 08. 2022

Bufet Troja - obědy: upozornění pro týden 01. - 05. 08.

Omlouváme se, ale z důvodu konání konference LŠ AMPLITUDES 2022 bude provoz omezen a obědy se budou vydávat od 11,00 - 12,45.


Vloženo 01. 08. 2022

Bufet Troja - obědy: upozornění pro týden 25. - 29. 7.

Z důvodu konání konference se obědy v bufetu v Troji budou vydávat jen od 11,00 do 12,00 hodin.Seminář z fyziky nízkých teplot LS/2022

Program semináře KFNT (NFPL098) - letní semestr 2022
Seminář se koná opět každé pondělí od 14.00 hod v seminární místnosti KFNT, č. dv. C126 v 1. patře budovy C (Kryopavilonu) UK MFF, V Holešovičkách 2, Praha 8, poprvé na Tomáše 7. 3. 2022.Aktuální problémy fyziky nízkých teplot 2022

Tradiční výjezdní seminář "Aktuální problémy fyziky nízkých teplot" (NFPL180, 3 kredity)
se roční přestávce bude konat, když COVID dovolí, na přelomu dubna a května 2022 ve dnech 29. 4. (pátek) - 4. 5. (středa) na HORSKÉ CHATĚ Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou.


Vhodné pro studenty 1. až 3. ročníku fyzika a učitelství, kteří úspěšně absolvovali kurz Fyzika I (NOFY021). Pozvánka na seminář.


Kompletní program semináře bude postupně upřesňován.

Další informace, obrázky z minulých ročníků i možnost předběžného vyjádření zájmu najdete ZDE.
Kontaktní adresa pro předběžné přihlášení je seminar.pec(at)gmail.com.
Pokud byste potřebovali podrobnější informace o semináři, kontaktujte doc. Mgr. Jaroslava Kohouta, Dr.
(publikováno 10. 1. 2022, upraveno naposledy 10. 01. 2022)


Cena Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových pro
Denisu Kubániovou - studentku doktorského studia na naší katedře

Dne 16.listopadu 2021, v předvečer státního svátku, byla za účasti rektora Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, bývalého rektora prof. Ing. Ivan Wilhelma, CSc. a dalších významných hostů předána ocenění, udělovaná Nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Slavnostní ceremoniál proběhl symbolicky na zámku zakladatele nadace v Lužanech u Přeštic.
Za výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení v oboru Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum převzala v Lužanech ocenění z rukou představitelů Nadace i studentka doktorského studijního programu na Matematicko-fyzikální fakultě RNDr. Denisa Kubániová (na obrázku první po pravé ruce pana Hlávky), která působí v laboratoři Mössbauerovy spektroskopie na naší katedře.
Téma doktorské práce Denisy Kubániové je: "Magnetic nanoparticles of iron oxides for medicine".

I Denise srdečně blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci pracoviště i fakulty a držíme palce při finalizaci doktrorského studia.


Becquerelova cena pro Lenka Kubíčkovou - čerstvou absolventku doktorandského studia na naší katedře

V letošním ročníku soutěže o vědecké ceny Francouzského velvyslanectví v ČR za nejlepší doktorský výzkum obsadila první místo v kategorii jaderný výzkum ("Becquerelova cena") čerstvá absolventka doktorandského studia Lenka Kubíčková (na obr. druhá zprava) z laboratoře Mössbauerovy spektroskopie naší katedry.
Slavnostní ceremoniál uváděný nositelem Nobelovy ceny Jean-Marie Lehnem (druhý zleva) proběhl na francouzském zastupitelském úřadě večer 30. 9. 2021. J. E. Alexis Dutertre, velvyslanec Francie v České republice, je na obrázku první zprava.
Téma doktorské práce Lenky Kubíčkové bylo: " Study of properties of iron-containing nanoparticles stressing their application potential".


Srdečně blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci pracoviště i fakulty.


Seminář z fyziky nízkých teplot ZS/2021

Program semináře KFNT - zimní semestr 2021
Seminář se po roční nucené odmlce koná opět každé pondělí od 14.00 hod v seminární místnosti KFNT, č. dv. C126 v 1. patře budovy C (Kryopavilonu) UK MFF, V Holešovičkách 2, Praha 8, poprvé 4. 10. 2021.Maximálně posledních 10 zpráv je zobrazeno, starší najdete v Archivu novinek