Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:elp

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:elp [ 2.09.2013 14:32]
Drahná Dagmar Bc.
zadani:elp [19.09.2022 17:08] (aktuální)
Hanzal Vojtěch RNDr.
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​ Praktikum pro EL (NOFY052,​64,​65) ======+====== ​ Praktikum pro EL (NOFY052,​064,​065) ======
  
 +  - **Použití osciloskopu **k analýze a diagnostice elektronických obvodů
 +  - **Použití spektrálního analyzátoru **k analýze a diagnostice elektronických obvodů
   - **Studium operačních zesilovačů ​ **(invertující zesilovač, integrátor,​ komparátor,​ Schmittův klopný obvod)   - **Studium operačních zesilovačů ​ **(invertující zesilovač, integrátor,​ komparátor,​ Schmittův klopný obvod)
   - **Použití operačních zesilovačů ​ **(generátor harmonického průběhu, generátor trojúhelníkového a obdélníkového napětí, dolní propust, horní propust, pásmová propust, logaritmický zesilovač)   - **Použití operačních zesilovačů ​ **(generátor harmonického průběhu, generátor trojúhelníkového a obdélníkového napětí, dolní propust, horní propust, pásmová propust, logaritmický zesilovač)
Řádek 10: Řádek 12:
   - **PCI vsuvná karta pro sběr dat **(12-bitový A/D převodník s 8 vstupy, použití při registraci signálů z čidel fyzikálních veličin. Programováni digitálních vstupních a výstupních portů.)   - **PCI vsuvná karta pro sběr dat **(12-bitový A/D převodník s 8 vstupy, použití při registraci signálů z čidel fyzikálních veličin. Programováni digitálních vstupních a výstupních portů.)
   - **Použití profesionálního programátoru **(programování pamětí EPROM, EEPROM...)   - **Použití profesionálního programátoru **(programování pamětí EPROM, EEPROM...)
-  - **Sériové ​sběrnice adresovatelné a neadresovatelné ​**(řízení ​komunikace na sběrnici Microwire a IIC vlastním programem v jazyce Pascal a použití pro vzorové obvody)+  - **Studium sériových ​sběrnic **komunikace na sběrnici Microwire a IICpoužití pro vzorové obvody 
 +  - **Studium sběrnice USB, ** řízení desky s analogovými a číslicovými vstupy/​výstupy
   - **Přesný integrovaný A/D převodník se sériovou komunikací ​ **(18-ti bitový integrační převodník s jednoduchým 4vodičovým ​ sériovým rozhraním připojeným k mikroprocesoru)   - **Přesný integrovaný A/D převodník se sériovou komunikací ​ **(18-ti bitový integrační převodník s jednoduchým 4vodičovým ​ sériovým rozhraním připojeným k mikroprocesoru)
   - **Modelování **(syntéza) analogových a číslicových obvodů pomocí stavebnice Dominoputer   - **Modelování **(syntéza) analogových a číslicových obvodů pomocí stavebnice Dominoputer
Řádek 17: Řádek 20:
   - **Studium spínacích obvodů**   - **Studium spínacích obvodů**
   - **Studium obvodů pro stabilizaci napětí**   - **Studium obvodů pro stabilizaci napětí**
-  - **Návrh a simulace analogových a číslicových elektronických obvodů a jejich chování ​      ​pomocí simulačního programu Multisim**+  - **Seznámení se statickými vlastnostmi elektrických dvojpólů **(pasivních součástek) prostřednictvím jejich voltampérových charakteristik 
 +  - **Seznámení se statickými vlastnostmi elektrických čtyřpólů **prostřednictvím vstupních, výstupních ​převodních charakteristik 
 +  - **Seznámení s dynamickými vlastnostmi ​čtyřpólů ​** prostřednictvím kmitočtových charateristik
  
zadani/elp.1378125164.txt.gz · Poslední úprava: 2.09.2013 14:32 autor: Drahná Dagmar Bc.