Fyzika povrchů

Eva Tomková

Tento studijní text je doplňkem k přednášce EVF035 Fyzika povrchů (dříve F332), kterou jsem donedávna vedla zejména pro studenty oboru Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí, studující na Katedře elektroniky a vakuové fyziky MFF UK v Praze.

Skriptum v podobě stažitelných PDF souborů je rozděleno do následujících oddílů:

Obsah a doporučená literatura
1. Struktura povrchu
Povrch a jeho význam, definice povrchu, geometrická struktura, elektronová struktura povrchu, metody zkoumání povrchu.
2. Dopad elektromagnetického záření
Dopad záření, absorpce fototnu, fotoelektronová emise, fotoemisní spektroskopie.
3. Dopad elektronů
Dopad elektronů na povrch, difrakce elektronů, kinematická teorie, inelastický rozptyl.
4. Dopad těžkých částic
Dopad částic na povrch, emise elektronů, iontové spektroskopie.
5. Vliv elektrického pole
Průnik pole do látky, Schottkyův jev, tunelový jev, elektronový a iontový projektor, řádkovací tunelový mikroskop.
6. Vliv vysoké teploty
Termoemise elektronů, termoiontová emise, povrchová ionizace.
Symboly použité ve skriptu

V Praze, duben 2002.


LP
 0  0  0  0