Mgr. Zoltán Sternovský, Dr.

ukončení studia roku 1998
doktorand v letech 1998 - 2001