RNDr. Martin Jeřáb, Ph.D.

student v letech 2002 - 2004
doktorand v letech 2004 - 2011
pracovník katedry v letech 2011 - 2017