Publikace

Anihilace pozitronů: metodika & vývoj spektrometrů

Mg-slitiny

Al-slitiny

Vodík v kovech

Nanokrystalické a ultra jemnozrnné materiály připravené silnou plastickou deformací

Intermetalika

Oxidy

Tenké vrstvy

Radiační poškození

Polymery

Ostatní materiály