Quantum Optics & Optoelectronics

Oddělení Kvantové optiky a optoelektroniky Katedry chemické fyziky a optiky se zabývá ultrarychlou laserovou spektroskopií. Soustřeďuje se zejména na studium rychlých procesů v polovodičích a polovodičových nanostrukturách s aplikačními výhledy ve fotovoltaice, spintronice a optoelektronice.

Součástí oddělení je Laboratoř Opto-Spintroniky, společné pracoviště MFF UK a Fyzikálního ústavu AV ČR.


Nabídka témat diplomových prací

Nabídka témat bakalářských prací

Nabídka témat studentských projektůKatedra chemické fyziky a optiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Adresa: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 221 911 260, Fax: +420 221 911 249
e-mail: pmaly@karlov.mff.cuni.cz