Laserové laboratoře

Experimentální vybavení pracoviště je soustředěno do čtyřech hlavních laserových laboratoří:


Laboratoř OptoSpintroniky

Laboratoř OptoSpintroniky (LOS) vznikla v roce 2011 jako výsledek spolupráce Oddělení spintroniky a nanoelektroniky FZÚ a Katedry chemické fyziky a optiky MFF UK v rámci předchozího Centra nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku MŠMT. Výzkum je zaměřen na studium magnetooptických vlastností materiálů pro spintroniku a na studium spintronických nano-součástek s optickou generací a detekcí spinově-polarizovaných nosičů. Od roku 2017 je výzkum v LOS částečně podporován evropským výzkumným projektem ASPIN uděleným v soutěži Future and Emerging Technologies v rámci pilíře Excelentní výzkum rámcového programu Horizon 2020.
pokračování...


Laserová laboratoř s ultrakrátkými pulzy

Laboratoř s ultrakrátkými pulzy je od svého vzniku vybavena femtosekundovým titan-safírovým laserem Tsunami (Spectra-Physics). Tento laser má pulzy o délce 70 fs a energii v pulzu cca 20 nJ, je laditelný v oboru 700 - 1030 nm, po zdvojení frekvence v oboru 350 - 565 nm. Opakovací frekvenci 80 MHz lze snížit pomocí vydělovače na 4 MHz a méně. K detekci je k dispozici rozmítací kamera Hamamatsu (pikosekundové časové rozlišení), polovodičové detektory a fotonásobiče, CCD kamery Andor se spektrometry.

V roce 2017 byla laboratoř vybavena unikátním laserovým systémem Rainbow (Spectra-Physics) s několikacyklovými pulzy (< 7 fs). Dostali jsme se tak na fyzikální mez časového rozlišení ve viditelné oblasti spektra. Tyto ultrakrátké pulzy lze ještě zkrátit na cca 4,5 fs, což odpovídá pouhým dvěma kmitům světelného záření. Je tak možné studovat zcela novou škálu fyzikálních jevů odehrávajících se v materiálech v průběhu jediného optického cyklu. Systém navíc obsahuje systém stabilizace fáze jednotlivých pulzů (CEP).


Vysokoenergetická laserová laboratoř

Základem laboratoře je vysokovýkonný femtosekundový laserový systém sestávající s titan-safírového laseru Tsunami a regenerativního zesilovače Spitfire (Spectra-Physics) poskytující 100 fs pulzy s energií až 3,5 mJ. Špičkový výkon těchto pulzů překračuje 35 GW a po zfokusování je možno dosáhnout extrémní intenzity až 1022 W/m2. Ladění vlnové délky laserového záření je umožněno parametrickým zesilovačem TOPAS v širokém spektrálním rozmezí 240 - 2400 nm.

Výkonné laserové pulzy nám umožňují studovat nelineární děje v látkách s vysokým časovým rozlišením.


Magnetooptická laboratoř

...