Výuka

Členové oddělení učí v základním kurzu fyziky v bakalářského studia v oborech Fyzika a Aplikovaná fyzika, v magisterském oboru Kvantová optika a optoelektronika, a v doktorském studiu.


  • prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
  • doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
  • prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
  • doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.
  • RNDr. Martin Kozák, Ph.D.