Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_d306

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
zadani:u_d306 [28.01.2021 13:36]
Kudrnová Hana Mgr. vytvořeno
zadani:u_d306 [26.02.2021 10:24]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 1: Řádek 1:
- 
- 
  
 ====== (D6) Studium ohybových jevů v laserovém svazku ====== ====== (D6) Studium ohybových jevů v laserovém svazku ======
- 
- 
  
 {{:​zadani:​texty:​txt_303.pdf|Studijní text}} (stejný pro úlohy 3 a 6) {{:​zadani:​texty:​txt_303.pdf|Studijní text}} (stejný pro úlohy 3 a 6)
Řádek 11: Řádek 7:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Ze změřeného ohybového obrazce zobrazeného na milimetrovém papíru určete mřížkovou konstantu mřížky. ​ 
   - Pomocí aparatury proměřte ohybové obrazce: mřížky, štěrbiny a dvojštěrbiny. Konkrétní difrakční prvky vybere vyučující. Zpracováním měření určete parametry použitých difrakčních prvků.   - Pomocí aparatury proměřte ohybové obrazce: mřížky, štěrbiny a dvojštěrbiny. Konkrétní difrakční prvky vybere vyučující. Zpracováním měření určete parametry použitých difrakčních prvků.
-  - Mikroskopem změřte parametry všech použitých difrakčních prvků. Při měření použijte známou kalibraci mikroskopového okuláru uvedenou u úlohy+  ​- Okalibrujte mikroskopový okulár s použitím metody lineární regrese, odhadněte relativní chybu kalibrace.  
-  - Výsledky měření v úkolech č.1, č.2 a č.3 srovnejte a diskutujte, v kterém případě jsou spočtené parametry zatíženy nejmenší chybou.+  ​- Mikroskopem změřte parametry všech použitých difrakčních prvků.  
 +  - Výsledky měření v~úkolech č.1 a~č.3 srovnejte a~diskutujte, v~kterém případě jsou spočtené parametry zatíženy nejmenší chybou.
  
  
 K~referátu přiložte vytištěné ohybové obrazce. K~referátu přiložte vytištěné ohybové obrazce.
- 
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
-Fraunhoferova difrakce na mřížce, štěrbině a dvojštěrbině,​ podmínky pro polohy maxim a minim, intenzita Fraunhoferova ohybu +Fraunhoferova difrakce na mřížce, štěrbině a~dvojštěrbině,​ 
- +podmínky pro polohy maxim a~minim, intenzita Fraunhoferova ohybu 
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_306.pdf|Pokyny k měření}}** ​+
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_306_2.pdf|Návod k programu}}** ​+**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_306.pdf|Pokyny k měření}}** (stejné jako pro prezenční verzi úlohy) 
 +  
 +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_306_2.pdf|Návod k programu}}**
  
 +**{{:​zadani:​foto:​foto_D306.pdf|Fotodokumentace k úloze}}**
  
  
zadani/u_d306.txt · Poslední úprava: 1.03.2021 21:04 autor: Kudrnová Hana Mgr.