Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:elp

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:elp [19.08.2013 17:23]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:elp [19.09.2022 17:08] (aktuální)
Hanzal Vojtěch RNDr.
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​ Praktikum pro EL (NOFY052,​064,​065) ======
 +
 +  - **Použití osciloskopu **k analýze a diagnostice elektronických obvodů
 +  - **Použití spektrálního analyzátoru **k analýze a diagnostice elektronických obvodů
 +  - **Studium operačních zesilovačů ​ **(invertující zesilovač, integrátor,​ komparátor,​ Schmittův klopný obvod)
 +  - **Použití operačních zesilovačů ​ **(generátor harmonického průběhu, generátor trojúhelníkového a obdélníkového napětí, dolní propust, horní propust, pásmová propust, logaritmický zesilovač)
 +  - **Studium detekce signálů ​ **(druhy detektorů, synchronní detektor, Lock-In zesilovač)
 +  - **Bistabilní klopné obvody ​ **(D, J-K, binární a dekadické čítače)
 +  - **A/D a D/A převodníky ​ **(základní principy, převodníky s váhovými odpory, jednoduchý integrační převodník)
 +  - **Studium pamětí **(principy uchování dat v elektronických obvodech a pamětech typu PROM a jejich použití)
 +  - **Sběrnice PC  **(principy adresování,​ komunikace na ISA sběrnici, povely)
 +  - **PCI vsuvná karta pro sběr dat **(12-bitový A/D převodník s 8 vstupy, použití při registraci signálů z čidel fyzikálních veličin. Programováni digitálních vstupních a výstupních portů.)
 +  - **Použití profesionálního programátoru **(programování pamětí EPROM, EEPROM...)
 +  - **Studium sériových sběrnic **komunikace na sběrnici Microwire a IIC, použití pro vzorové obvody
 +  - **Studium sběrnice USB, ** řízení desky s analogovými a číslicovými vstupy/​výstupy
 +  - **Přesný integrovaný A/D převodník se sériovou komunikací ​ **(18-ti bitový integrační převodník s jednoduchým 4vodičovým ​ sériovým rozhraním připojeným k mikroprocesoru)
 +  - **Modelování **(syntéza) analogových a číslicových obvodů pomocí stavebnice Dominoputer
 +  - **Studium tranzistorových zesilovačů**
 +  - **Studium rozdilových zesilovačů**
 +  - **Studium spínacích obvodů**
 +  - **Studium obvodů pro stabilizaci napětí**
 +  - **Seznámení se statickými vlastnostmi elektrických dvojpólů **(pasivních součástek) prostřednictvím jejich voltampérových charakteristik
 +  - **Seznámení se statickými vlastnostmi elektrických čtyřpólů **prostřednictvím vstupních, výstupních a převodních charakteristik
 +  - **Seznámení s dynamickými vlastnostmi čtyřpólů ** prostřednictvím kmitočtových charateristik
  
zadani/elp.1376925826.txt.gz · Poslední úprava: 19.08.2013 17:35 (upraveno mimo DokuWiki)