Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af114

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:af114 [ 1.09.2013 21:26]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:af114 [18.09.2014 13:14] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 9: Řádek 9:
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
 +{{ :​zadani:​pc050956.jpg?​200|Teplotní závislost povrchového napětí}}
  
   - Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody //σ// v~rozsahu teplot od 20 do 70~°C metodou bublin.   - Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody //σ// v~rozsahu teplot od 20 do 70~°C metodou bublin.
-  - Měřenou závislost znázorněte graficky, do grafu vyneste chybové úsečky. Závislost aproximujte kvadratickou funkcí. ​+  - Měřenou závislost znázorněte graficky, do grafu vyneste chybové úsečky ​a tabulkové hodnoty. Závislost aproximujte kvadratickou funkcí. ​
  
  
Řádek 17: Řádek 18:
  
 ===== Klíčová slova ===== ===== Klíčová slova =====
-Povrchové napětí, měření povrchového napětí metodou bublin+Povrchové napětí, měření povrchového napětí metodou bublin.
  
  
-**Pomůcky:​** 
-  - kapalinový mikromanometr UMK 
-  - aspirátor 
-  - měrná baňka 
-  - zátka 
-  - kapilára 
-  - rtuťový teploměr 
-  - magnetická míchačka MM 2 
-  - přítlačné svorky ​ 
-  - stojan 
-  - kádinka 1l 
-  - míchadlo 
-  
  
  
 ===== Pokyny k měření ===== ===== Pokyny k měření =====
 +{{ :​zadani:​p1_xiv_a.jpg?​200|Detail}}
  
   - Kapalinou v~mikromanometru je voda.   - Kapalinou v~mikromanometru je voda.
zadani/af114.1378063615.txt.gz · Poslední úprava: 16.09.2013 15:50 (upraveno mimo DokuWiki)