Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:301

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:301 [ 2.09.2013 09:54]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:301 [29.01.2016 13:07]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-====== (1) Jednoduché optické přístroje ​====== +====== (1) ření rychlosti světla Foucaultovou metodou ​======
  
 +/​*{{:​zadani:​texty:​txt_301.pdf|Studijní text}}*/
  
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  -  ​Z~přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a~změřte jejich zvětšení a~zorná pole přímou metodou. +  -  Najděte ​prostudujte dostupnou literaturu týkající se měření rychlosti světla. 
-  -  Změřte ​zvětšení a~zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace objektivů a~okulárů. Naměřené výsledky srovnejte s~výsledky získanými ​v~předchozím bodě a~rovněž s~hodnotami zvětšení udávanými výrobcem. Určete čísla zorného pole okulárů. +  - Popište vysvětlete princip měření rychlosti světla ​metodou ​rotujícího zrcadla
-  -  Diskutujte vztah mezi číselnou aperturou mikroskopu, zorným polem mikroskopu a~jeho rozlišovací schopností+  -  Sestavte aparaturu. 
-  ​- ​ Sestavte postupně Galileův a~Keplerův teleskopZměřte rozšíření ​svazku ​a~porovnejte ​je s~teoretickými hodnotami+  - Změřte ​rychlost světla. 
-  ​- ​ U~všech měření odhadněte jejich maximální chyby.+ 
 +**Úloha vyžaduje spolupráci 2 studentů. Měření probíhá ​čase, kdy se v místnostech praktika pohybuje co nejméně ostatních studentů. Aparatura je za provozu hluč.\\ 
 +\\ 
 +O úlohu se může zajímat dvojice studentů, kteří mají absolvovanou nejméně polovinu běžných úlohPro domluvení termínu měření a pokynů k pracovním úkolům ​je třeba včasná předchozí domluva ​vedoucí praktika.** 
 + 
 +** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
 +měření rychlosti světla, Fizeauova metoda, Foucaultova metoda, Michelsonova modifikace Foucaultovy metody
  
 +/*Pokyny k měření jsou k zapůjčení v praktiku.*/
  
-===== Základní vztahy a~klíčová slova ===== 
  
-zobrazení centrovanými optickými systémy, hlavní body soustavy, ​ 
-předmětová,​ obrazová vzdálenost,​ zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, ​ 
-tenká a~tlustá čočka, paraxiální paprsky, kulová vada čočky [1],[4],[6] 
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_301.pdf|Pokyny k měření}}** ​+ 
  
  
  
zadani/301.txt · Poslední úprava: 29.01.2016 13:47 autor: Kudrnová Hana Mgr.