Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:206

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:206 [20.06.2022 11:36]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
zadani:206 [26.09.2022 15:05] (aktuální)
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 15: Řádek 15:
   -  Změřte účiník sériového a paralelního zapojení rezistoru ​ a kondenzátoru pro kapacity v~intervalu //​C//​~=~1-10~μF a spočtěte fázový posuv. Z~naměřených hodnot stanovte odpor rezistoru a porovnejte ho s~hodnotou přímo naměřenou digitálním multimetrem. Určete chyby  měření a rozhodněte,​ které z obou zapojení je v daném případě ​ vhodnější pro stanovení odporu.   -  Změřte účiník sériového a paralelního zapojení rezistoru ​ a kondenzátoru pro kapacity v~intervalu //​C//​~=~1-10~μF a spočtěte fázový posuv. Z~naměřených hodnot stanovte odpor rezistoru a porovnejte ho s~hodnotou přímo naměřenou digitálním multimetrem. Určete chyby  měření a rozhodněte,​ které z obou zapojení je v daném případě ​ vhodnější pro stanovení odporu.
   -  Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu pro kapacity do 10~μF. Výsledky zpracujte graficky, v závislosti na  zařazené kapacitě vyneste účiník, fázový posuv napětí vůči ​ proudu a výkon.   -  Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu pro kapacity do 10~μF. Výsledky zpracujte graficky, v závislosti na  zařazené kapacitě vyneste účiník, fázový posuv napětí vůči ​ proudu a výkon.
-  - Všechny závislosti zpracujte graficky přímo v praktiku.+  - Přímo v praktiku ​zpracujte graficky závislost účiníku na kapacitě v sériovém a paralelní zapojení rezistoru a kondenzátoru (bod 4) a závislost výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu (bod 5).
   -  V~průběhu měření sériového RC obvodu připojte na kondenzátor digitální osciloskop Tektronix a pozorujte změnu fáze napětí na kondenzátoru vzhledem k průběhu napětí zdroje v závislosti na velikosti nastavené kapacity v intervalu 1~–~10~μF Popište kvalitativně pozorované jevy a vysvětlete je. Stručný popis ovládání a schéma připojení osciloskopu je přiloženo u~úlohy.   -  V~průběhu měření sériového RC obvodu připojte na kondenzátor digitální osciloskop Tektronix a pozorujte změnu fáze napětí na kondenzátoru vzhledem k průběhu napětí zdroje v závislosti na velikosti nastavené kapacity v intervalu 1~–~10~μF Popište kvalitativně pozorované jevy a vysvětlete je. Stručný popis ovládání a schéma připojení osciloskopu je přiloženo u~úlohy.
  
zadani/206.txt · Poslední úprava: 26.09.2022 15:05 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.