Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:202

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:202 [ 8.10.2020 08:54]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:202 [17.03.2021 08:31]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 8: Řádek 8:
   - Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K~měření použijte stejnosměrné napětí v~rozsahu do povolených hodnot dané žárovky. Výsledky vnitřních odporů multimetrů naměřených v úkolu 1 použijte ke korekci naměřených hodnot odporů.   - Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K~měření použijte stejnosměrné napětí v~rozsahu do povolených hodnot dané žárovky. Výsledky vnitřních odporů multimetrů naměřených v úkolu 1 použijte ke korekci naměřených hodnot odporů.
   - Naměřené hodnoty zpracujte přímo v praktiku.   - Naměřené hodnoty zpracujte přímo v praktiku.
-  - Substituční metodou změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu povolených hodnot dané žárovky. Porovnejte přesnost výsledků s~přesností dosaženou v~úkolu 2. Odpor vlákna žárovky změřte též digitálním ohmmetrem.+  - Substituční metodou změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu povolených hodnot dané žárovky. Porovnejte přesnost výsledků s~přesností dosaženou v~úkolu 2. Odpor vlákna žárovky změřte též digitálním ohmmetrem ​při nulovém proudu.
   - Výsledky zpracujte graficky a~diskutujte vliv měřících přístrojů.   - Výsledky zpracujte graficky a~diskutujte vliv měřících přístrojů.
   - Stanovte odpor vlákna žárovky při pokojové teplotě. K~extrapolaci odporu vlákna na pokojovou teplotu použijte graf závislosti odporu vlákna na proudu pro malé proudy do 2mA (do grafu vyznačte chybu měření).   - Stanovte odpor vlákna žárovky při pokojové teplotě. K~extrapolaci odporu vlákna na pokojovou teplotu použijte graf závislosti odporu vlákna na proudu pro malé proudy do 2mA (do grafu vyznačte chybu měření).
  
-===== Poznámky ke zpracování =====+** Základní vztahy a klíčová slova: ** 
 + 
 +odpor, vnitřní odpor, substituční metoda měření
  
-• Uvědomte si, že vnitřní odpor měřících přístrojů je třeba změřit pro všechny použité rozsahy. 
  
-• Závislost odporu žárovky na proudu vyneste do grafu i pro nekorigované hodnoty; vhodný graf doplněný informacemi z tabulky usnadní diskuzi o vlivu měřicích přístrojů. ​ 
 ===== Poznámky ke zpracování ===== ===== Poznámky ke zpracování =====
  
zadani/202.txt · Poslední úprava: 24.06.2022 08:28 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.