Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:202

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:202 [ 3.11.2016 15:06]
liptakj [Literatura]
zadani:202 [17.03.2021 08:31]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K~měření použijte stejnosměrné napětí v~rozsahu do povolených hodnot dané žárovky. +  ​- Změřte pomocí digitálního multimetru vnitřní odpor analogových měřicích přístrojů,​ které budou použity k měření odporu vlákna žárovky v bodě 2 na všech rozsazích do povolených hodnot dané žárovky. 
-  - Změřte substituční metodou ​vnitřní odpor měřicích přístrojů použitých ​v~úkolu 1 alespoň na jednom rozsahu. Odpor použitého ampérmetru a voltmetru na dalších rozsazích změřte digitálním multimetrem. Výsledek ​použijte ke korekci naměřených hodnot odporů v~úkolu 1+  ​- Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K~měření použijte stejnosměrné napětí v~rozsahu do povolených hodnot dané žárovky. ​Výsledky ​vnitřních odporů multimetrů naměřených ​v úkolu 1 použijte ke korekci naměřených hodnot odporů
-  - Metodou substituční změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu povolených hodnot dané žárovky.Porovnejte přesnost výsledků s~přesností dosaženou v~úkolu ​1.+  - Naměřené hodnoty zpracujte přímo ​praktiku
 +  - Substituční metodou ​změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu povolených hodnot dané žárovky. Porovnejte přesnost výsledků s~přesností dosaženou v~úkolu ​2. Odpor vlákna žárovky změřte též digitálním ohmmetrem při nulovém proudu.
   - Výsledky zpracujte graficky a~diskutujte vliv měřících přístrojů.   - Výsledky zpracujte graficky a~diskutujte vliv měřících přístrojů.
-  - Stanovte odpor vlákna žárovky při pokojové teplotě. K~extrapolaci odporu vlákna na pokojovou teplotu použijte graf závislosti odporu vlákna na příkonu žárovky ​(do grafu vyznačte chybu měření).+  - Stanovte odpor vlákna žárovky při pokojové teplotě. K~extrapolaci odporu vlákna na pokojovou teplotu použijte graf závislosti odporu vlákna na proudu pro malé proudy do 2mA (do grafu vyznačte chybu měření).
  
-===== Literatura =====+** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
-[1-5]+odpor, vnitřní odpor, substituční metoda měření
  
 +
 +===== Poznámky ke zpracování =====
 +
 +• Uvědomte si, že vnitřní odpor měřících přístrojů je třeba změřit pro všechny použité rozsahy.
 +
 +• Závislost odporu žárovky na proudu vyneste i pro nekorigované hodnoty; vhodný graf doplněný informacemi z tabulky usnadní diskuzi o vlivu měřicích přístrojů. ​
  
  
zadani/202.txt · Poslední úprava: 24.06.2022 08:28 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.